Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Kontaktlös betalning

Kontaktlös betalning, dvs. betalning med bank- eller kreditkort, är nu möjligt i Fölis trafik. Välkommen att uppleva världens enklaste sätt att resa!

Ibruktagandet av kontaktlös betalning underlättar resandet och användningen av kollektivtrafiken i Åbo och närkommunerna ytterligare. Man hoppas att detta sänker tröskeln för att använda bussar.

Alla gamla betalningssätt förblir i bruk, dvs. även kontanter, resekort och mobilbiljetter gäller fortfarande på alla Fölis linjer. När resan går utanför Föli-området ska man köpa en separat biljett av föraren.

Föli är först i Finland att ta i bruk kontaktlös betalning i lokaltrafiken. Samtidigt ansluter sig Föli till ett fåtal internationella föregångare inom EMV-tekniken för kontaktlös betalning.

Nu kan du smidigt betala dina resor på alla Fölis bussar och vattenbussar med bank- eller kreditkort samt genom kontaktlös betalning med din mobila enhet.

Biljettpriser

Biljettpriser vid kontaktlös betalning:

 • Enkelbiljett för vuxna (i kraft 2 h) 3 euro
 • Enkelbiljett för vuxna kl. 23–04 (i kraft 2 h) 4 euro
 • Dygnsbiljett 8 euro (pristak)
 • Sjudagarsbiljett 26 euro (pristak)
 • 30 dagar 55 euro (pristak)

Med kontaktlös betalning kan du också betala medresenärers biljetter, som föraren skriver ut som pappersbiljetter:

 • Enkelbiljett för vuxna (i kraft 2 h), 3 euro
 • Enkelbiljett för vuxna kl. 23–04 (i kraft 2 h) 4 euro
 • Enkelbiljett för barn (i kraft 2 h), 1,5 euro
 • Enkelbiljett för barn kl. 23–04 (i kraft 2 h) 2,5 euro
 • Dygnsbiljett 8 euro
 • Fraktavgift 6 euro

På linjerna 413 och 901-903 kan man inte betala med kontaktlös betalning.

30 dagars pristak

Använd ditt kontaktlösa betalkort som ett periodkort! 
Pristaket på 30 dagar garanterar att även om du reser flera resor inom en månad, debiteras du högst 55 euro för 30 dagars resor, dvs. en laddningsavgift på 30 dagars månadskort.

Du får 30 dagars pristak genom att registrera ditt kontaktlösa betalkort som periodkort i Fölibutiken:

 1. Registrera eller logga in på Fölibutiken
 2. Betalkortet läggs till i systemet under profil , knappen "lägg till kontaktlöst betalkort" 

Registreringen av ett kontaktlöst betalkort som periodkort förutsätter att kortet tidigare har använt i bussen. Du kan endast registrera dig med ett fysiskt betalkort. Obs: Om ditt betalkort byts överförs inte resorna från det föregående kortet till det nya kortet.

Om du betala med kontaktlös betalning får du tillsvidare inte rabatter som är berättigade till rabattgrupper, såsom senior- eller studierabatter. 

De uppburna avgifterna kan kontrolleras i efterhand

Kortläsare frågar aldrig efter pinkod vid kontaktlös betalning. De uppburna avgifterna och de utförda resorna kan kontrolleras i Fölis nätbutik under avsnittet om kontaktlös betalning. Därifrån kan man också skriva ut kvittot om man vill.

""

Kontaktlös betalning i bussarna fungerar enligt följande:

 1. Visa ett bankkort, ett kreditkort eller en mobil enhet med kontaktlös betalning till bussens kortläsare. Kortläsaren piper och texten ”Kontaktlös betalning godkänd” visas på skärmen. Du kan gå och sätta dig, biljetten skrivs inte ut.
 2. Systemet räknar automatiskt ut den förmånligaste biljetten utifrån dina resor.
 3. Debiteringen sker från ditt bankkonto i slutet av dagen. Du kan debiteras för priset av antingen en enkelbiljett, en dygnsbiljett eller en 7 dygns-biljett.

 

Vid köp med kontaktlös betalning är enkelbiljetten 3 euro, och omfattar en 2 timmars omstigningsrätt. Biljettens slutgiltiga pris bestäms dock i enlighet med antalet köp och resor på så sätt att passageraren alltid får den billigaste möjliga biljetten. Om en kund till exempel köper en tredje enkelbiljett under dagens lopp (normalpriset skulle vara 3 x 3 euro = 9 euro), ändras biljetterna som köpts med kontaktlös betalning till en dygnsbiljett (8 euro).

Med kontaktlös betalning får du alltid den förmånligaste biljetten

Systemet räknar ut det förmånligaste priset för dig: om du gör flera resor inom omstigningstiden på två timmar, debiteras du i slutet av dagen endast priset på en enskild enkelbiljett.

För en dygnsbiljett får du ett obegränsat antal resor inom ett dygn och med en 7 dygns-biljett får du ett obegränsat antal resor inom en vecka. Biljetten gäller fram till slutet av trafikeringsdygnet (kl. 04:00).

Kortläsare frågar aldrig efter pinkod vid betalning med kontaktlös betalning. Kortläsaren skriver inte ut biljetter. De uppburna avgifterna och de utförda resorna kan kontrolleras i Fölis nätladdningstjänst under avsnittet om kontaktlös betalning. Därifrån kan man också skriva ut kvittot om man vill.

Inköp av andra biljettprodukter till exempel åt barn eller flera resenärer

 1. Berätta för föraren vilka biljetter du vill köpa och hur många exemplar.
 2. Vänta tills alla biljetter som du ska köpa visas på kortläsarens skärm.
 3. För ditt betalningsmedel till kortläsaren. Biljetterna skrivs ut och du får dem av föraren. Om du byter buss, visa enkelbiljettens QR-kod under ljuset i den nedre delen av bussens kortläsare.

Kort och apparater som duger för kontaktlös betalning

Du kan betala resan med bankkort som har kontaktlös betalning, såsom VISA, Mastercard och Eurocard, samt med mobilplånböcker som Apple Pay, Google Pay, Pivo. Det går inte att betala med alla kreditkort, till exempel Diners Club och American Express. Använd samma betalkort eller mobila enhet på varje resa för att få rätt belopp.

Man kan endast betala för resor för en person med samma betalkort eller mobila enhet med kontaktlös betalning, dvs. tills vidare kan man inte betala för till exempel ett barns resa med betalkortet. 

OBS! För registrering av 30 dagars pristak kan man inte använda den mobila enhetens virtuella nummer, utan endast ett fysiskt betalkort kan användas. Läs närmare anvisningar under pristak på 30 dagar.

 

campaign bild
""

Kontaktlös betalning underlättar även för dem som besöker Åboregionen

Kontaktlös betalning är en särskilt behändig egenskap för turister och tillfälliga bussanvändare som besöker Åboregionen. Kontaktlös betalning tas i bruk förutom i bussarna även i vattenbussarna som trafikerar från Aura å till Runsala.

Vid kontaktlös betalning får tills vidare rabattgrupper som är berättigade till rabatter inga sådana, såsom senior- eller studeranderabatter. Kontaktlös betalning för rabattbiljetter planeras dock.

Som betalningsmedel kan man förutom kontaktlös betalning fortfarande använda sig utav mobilbiljetter och resekort.

Lönar det sig alls att skaffa resekort när det finns kontaktlös betalning?

Du kan använda ditt kontaktlösa betalkort som ett periodkort i Fölis bussar och vattenbussar. Pristaket på 30 dagar garanterar att även om du reser flera resor inom en månad, debiteras du högst 55 euro för 30 dagars resor, dvs. en laddningsavgift på 30 dagars månadskort.

Om du betala med kontaktlös betalning får du tillsvidare inte rabatter som är berättigade till rabattgrupper, såsom senior- eller studierabatter. Kontaktlös betalning för rabattbiljetter planeras dock, varvid det inte längre är nödvändigt med ett resekort.

Världens enklaste sätt att resa!

1. Vifta på handen för att kalla till dig bussen och kliv på.

Heilauta kättä

2. Visa bank- eller kreditkortet eller en mobil enhet med kontaktlös betalning för kortläsaren.

Maksa matka

3. Njut av resan!

Matkusta