Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

På vilket sätt har tillgängligheten beaktats i bussarna?

Vi har strävat efter att ta hänsyn till behoven hos så många människor som möjligt inom Fölis trafik. Därför är nästan alla bussar i Föli-trafiken stadsbussar med lågt golv. Det finns ingen avsats i området mellan fram- och mittdörrarna, vilket gör det lättare att stiga på och röra sig i bussen. Sydvästra Finlands NTM-centrals regionlinjer 413, 612, 614, 615, 702, 901, 902 och 903, som körs med högvåningsbussar, utgör ett undantag. I dem finns inte plats för barnvagnar eller rullstolar.

En del av linjerna trafikeras med minibussar. Linjerna K2, K5, K6, L8, L9, N1, N6, N7, N13, V2 och V3 trafikeras med minibussar med lågt golv. Linjerna L10, L11, L13, N6, N8, N9, N10, N11 och N12 trafikeras huvudsakligen med minibussar med högt golv. I dem finns inte plats för barnvagnar eller rullstolar. Inom anropsbusstrafiken används dock minibussar med lågt golv, förutom på linje N11 och på skoldagar på linje N6. Det finns ingen avsats i området mellan fram- och mittdörrarna, vilket gör det lättare att stiga på och röra sig i bussen.

I Åbo stad finns det servicelinjer som är särskilt lämpade för äldre eller personer med nedsatt rörlighet och som är tillgängliga för alla. Till skillnad från annan kollektivtrafik kan bussarna på servicelinjerna också stanna utanför de egentliga hållplatserna.

Vid påstigning kan en synskadad person be föraren om hjälp med att stämpla resekortet. Samtidigt berättar föraren hur mycket saldo som finns kvar på kortet. Om en synskadad person har ett resekort för funktionshindrad person, som berättigar till en följeslagare, får hans eller hennes följeslagare resa kostnadsfritt.

Rullstolsbundna personer och deras följeslagare debiteras inte för resan. Ingen avgift debiteras heller av en följeslagare till en person som reser med invalidkort.

Du kan stiga på bussen med rollator via mittdörren, men du måste stämpla resekortet eller köpa en enkelbiljett vid framdörren. Du kan vid behov be en medpassagerare medpassagerare eller föraren om hjälp.

Kunder som använder rollator får resa kostnadsfritt på Fölis bussar och vattenbussar från måndag till fredag kl. 9.00–12.59. Det är inte möjligt att ens under dagtid garantera plats på bussen. Bussbiljettens pris fastställs enligt klockslag och inte enligt bussens planerade avgångstid eller hållplatsernas uppskattade tidtabeller. Om bussen är försenad och anländer till hållplatsen först efter att den avgiftsfria restiden har löpt ut måste resan därför betalas normalt.

En person med ett barn i barnvagn får resa gratis med buss. Bredvid mittdörren finns plats för barnvagnar, sittvagnar och rullstolar; korridoren får dock inte blockeras.

Barnet behöver inte sitta i sin vagn när man stiger på bussen eller under resan, utan kan också sitta på ett bussäte eller till exempel vara i en bärsjal. Se då till att barnet sitter säkert på bussätet. Den vuxna ska för egen del ta hand om barnet och vagnen under resan.

Vagnens hjul ska vara låsta och om barnet befinner sig i vagnen ska den vuxna stå bredvid och se till att vagnen står stilla. Stig av bussen tillsammans eller låt barnet stiga av först. Föraren kanske inte lägger märke till i speglarna att ett barn har lämnats ensamt i bussen.

""