Gå till innhållet
Åbo regiontrafik
kuvituskuva, pysäkillä

Så här påverkas Fölitrafiken av begränsningarna i passagerarmängderna

nyheter

|

Aikataulumuutokset

|

Tiedote

|

Uutiset

|

3/24/2021

För att förhindra spridningen av coronaepidemin har Transport- och kommunikationsverket Traficom den 23 mars 2021 beslutat att inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt temporärt begränsa det största tillåtna antalet passagerare i kollektivtrafikens trafikmedel till hälften. Begränsningarna gäller 25.3–23.4.2021. I Fölitrafiken gäller begränsningarna all trafik med undantag för resenärer som är födda 2005 eller senare. Undantaget gäller under vardagarna.   

Begränsningarna har endast liten inverkan på Fölis resenärer. På grund av coronapandemin har Fölitrafiken nu ca 40–45 % mindre passagerare än normalt. Av Fölis 3 400 dagliga turer är det endast under en procent av turerna där över hälften av fordonets största tillåtna passagerarmängd överskrids. Passagerare stiger av bussarna under resan och därför är det endast några turer om dagen där passagerarmängderna måste begränsas 

En vanlig stadsbuss har minst 90 registrerade passagerarplatser. Som mest kan bussarna ha till och med 130 platser, som minst över 65. Merparten av platserna är registrerade som ståplatser. Begränsningen innebär alltså inte att endast varannan plats får vara i användning. Inom ramen för begränsningarna kan bussarna i praktiken ta ungefär lika många passagerare som det finns sittplatser i bussen. 

Begränsningarna börjar på torsdagen den 25 mars 2021. Föli strävar efter att alltid när det är möjligt sätta in extra bussar  turer som har mest resenärer. I huvudsak har bussarna gott om plats, men på grund av det snabba beslutet och den varierande passagerarmängden är det möjligt att passagerare inom begränsningsbeslutet inte kan tas med på bussen. Om möjligt körs rutter med två bussar på sådana turer som föregående dag har haft många passagerare. Föli rekommenderar ändå att man reserverar mera tid än vanligt för resor på torsdagen och fredagen. 

Undvik rusningstider och använd munskydd 

Det är viktigt att hålla avstånd till andra passagerare i den utsträckning det är möjligt: på hållplatserna, när man stiger på och av bussen och även inne i bussen. I regel är rusningen som störst på morgnarna kl. 7–8.30 i trafiken mot Åbo centrum, samt på eftermiddagarna kl. 13–16.30 på vägen från centrum. Om möjligt lönar det sig att resa utanför rusningstiderna. 

Sedan den 15 mars bör alla passagerare som är 12 år eller äldre använda munskydd när man reser kollektivt. Skyldigheten att bära munskydd gäller inte personer som av hälsoskäl inte kan använda mask. Också våra chaufförer använder munskydd när det av hälso- och trafiksäkerhetsskäl är möjligt. 

Handsprit finns tillgängligt i bussen. Res kollektivt endast om du är helt frisk. 

Bussarna tar emot kontant betalning, men Föli rekommenderar att man undviker hantering av kontanta pengar. Resan kan betalas med resekort, bank- eller kreditkortens kontaktlösa betalning eller med Föliappen. Enkelbiljetter kan köpas i Fölis biljettautomater. 

 

 

 

​​​​​​Frågor och svar om begränsningar i passagerarantalet

Vem har beslutat om begränsningarna och varför?

Transport- och kommunikationsverket Traficom har beslutat att tillfälligt begränsa antalet passagerare till hälften av det största antalet passagerare som är tillåtet i bussar. Begränsningarna är i kraft 25.3.2021–23.4.2021. Antalet passagerare begränsas för att hejda spridningen av coronaviruset i Egentliga Finland.

Hur övervakas begränsningarna?

Chaufförerna bedömer antalet passagerare visuellt. Även den regionala kollektivtrafikens inspektörer övervakar att begränsningarna följs.

Hur många passagerare får det vara på bussarna?

Bussarna kan ha cirka 65–130 passagerarplatser. I en normal stadsbuss finns det minst 90 passagerarplatser. En stor del av bussens passagerarplatser är ståplatser. När begränsningarna är i kraft får antalet passagerare i bussarna uppgå till högst hälften av detta antal dvs. ungefär lika många som det finns sittplatser på bussarna. Begränsningen betyder alltså inte att endast varannan sittplats får användas.

Hur väljer man vem som får stiga på bussen om flera passagerare stiger på vid samma hållplats?

Om det finns flera passagerare vid en hållplats strävar man efter att alla får stiga på. Även om bussen enligt begränsningarna är full kan alla som fötts 2005 eller senare alltid stiga på under vardagar.

Ska Föli ta i bruk extra bussturer för rutterna?

Föli försöker ordna extra bussar för de turer som har haft flest passagerare. På grund av beslutets korta varsel och det varierande passagerarantalet är det dock möjligt att passagerare alltid inte kan stiga på. Man strävar efter att i den mån det är möjligt köra turerna med två bussar om turerna har haft ett stort antal passagerare under de föregående dagarna.

Hur vet jag vilka turer som har en till buss?

En aktuell lista på extraturer finns på adressen foli.fi/sv/corona. Vilken tur de extra bussarna kör bestäms enligt antalet passagerare under de föregående dagarna.

Gäller begränsningen all Föli-trafik?

Ja. Under vardagarna gäller begränsningen dock inte sådana passagerare som är födda 2005 eller senare. Beslutet att begränsa passagerarantalet får inte hindra någons rätt till lagstadgade tjänster eller hindra tjänstemän eller tjänsteinnehavare från att sköta sina tjänsteuppgifter.

Ska ett barn bevisa sin ålder när hen stiger på bussen?

Chauffören uppskattar barnets ålder visuellt. Barnet ska i allmänhet ha med sig något slags identitetsbevis, såsom ett FPA-kort, som hen kan använda till att bevisa sin ålder även i normala situationer. Det kan till exempel vara nödvändigt att bevisa sin ålder när man köper en resebiljett.

Är bussarna fullpackade under veckosluten?

Under våren 2021 har passagerarantalet under lördagar och söndagar varit mycket litet, och på nästan varje tur har antalet varit under hälften av maximiantalet. På grund av begränsningarna är det dock möjligt att man inte får en plats på bussen om exceptionellt många människor har stigit på bussen. Detta är dock mycket osannolikt.

Hur kan jag lita på att jag kan stiga på bussen?

Begränsningarna påverkar Fölis passagerare i mycket liten grad. I och med coronapandemin har det funnits mycket få passagerare på bussarna, och av Fölis 3 400 dagliga turer är under en procent sådana där passagerarantalet under hela resan överstiger hälften av bussens största tillåtna antal passagerare. Eftersom passagerare också stiger av på vägen finns det turer där passagerarantalet måste begränsas några gånger om dagen.

I regel finns det tillräckligt med plats på bussarna, och Föli ämnar att ordna extra bussar för de turer som har flest passagerare. Det är dock möjligt att det inte finns tillräckligt med plats på bussen, och då ska man i den mån det är möjligt använda alternativa turer. Vi rekommenderar att man för säkerhets skull reserverar mer tid för resandet än normalt och att man gynnar turer som körs utanför rusningstiderna om det passar in i den egna tidtabellen.

Gäller begränsningarna även minibusstrafiken?

Ja, men alla som har fötts 2005 eller senare kan alltid stiga på. Det ryms vanligen under 20 personer i minibussarna.