Siirry sisältöön
Turun seudun joukkoliikenne

Laatulupaus

Joukkoliikennelain (869/2009) 48 §:n mukainen

Tarjottavat liikennepalvelut

Turun kaupunki toimii joukkoliikenteen toimivaltaisena seudullisena lupaviranomaisena Turun kaupunki-seudun alueella (Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio, Rusko ja Turku). Lisäksi Turun kaupunki järjestää tilaaja-tuottaja-mallin mukaisesti Turun kaupunkiseudun sisäiset kaikille avoimet linja-autoliikennepalvelut.

Tämä laatulupaus koskee Turun kaupunkiseudun sisäistä sopimusliikennettä (Föli), jonka Turun seudullinen joukkoliikennetoimisto suunnittelee ja hankkii. Liikennettä hoitavat sopimusliikennöitsijät. Muu kaupunkiseudun rajan ylittävä liikenne perustuu siirtymäajan liikennöintisopimuksiin ja ELY-keskuksen kilpailuttamiin sopimuksiin. Niiden osalta laatulupauksen antavat kyseiset liikennöintiyritykset.

Palveluista sekä niiden muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

Turun kaupunkiseudun linja-autoliikenteen aikataulut löytyvät Turun seudun joukkoliikenteen verkkosivuilta www.foli.fi sekä painetuista aikataulukirjoista, joita on jaossa Fölin palvelupisteissä. Pysäkkikohtaiset aikataulut löytyvät Fölin nettisivuilta ja aikataulupalveluista. Palveluistamme, liikennemuutoksista sekä poikkeustilanteista tiedotamme Turun seudun joukkoliikenteen verkkosivuilla www.foli.fi.

Liput ja niiden hinnat

Turun seudun joukkoliikenteen lippuvalikoimaan kuuluvat mm. Fölin matkakortille ladattavat liput (arvokortti, kausikortti, tuplakortti), kertaliput sekä matkailijaliput. Kuljettajat myyvät kertalippuja ja yhden vuorokauden matkailijalippuja linja-autoissa. Linja-autoissa maksutapana hyväksytään lähimaksu tai käteinen. Matkakorttia voi ladata Fölin palvelu- ja latauspaikoissa, lippuautomaateilla, Föli-sovelluksessa ja internetissä.

Föli-sovelluksen kautta on ostettavissa kerta- ja matkailijalippuja. Maksutapoina sovelluksessa ovat iQ-maksu, pankki- ja luottokortti sekä puhelinoperaattorin puhelinlasku.

Tietoa Turun seudun joukkoliikenteen lipuista ja hinnoista on verkkosivuillamme www.foli.fi, painetuissa aikataulukirjoissa, palvelupisteissä ja busseissa.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Seutu+-lipun kanssa voi maksaa matkoja Paraisten, Paimion, Auran ja Mynämäki-Nousiainen-Masku linjoilla. Seutu+ käy maksuvälineenä sekä perusmatkalla että jatko- ja vaihtomatkoilla Föli-alueella. Seutu+-liput ovat myynnissä Seutu+ -sovelluksessa ja palvelupisteissä.

Informaatiojärjestelmät

Turun seudun joukkoliikenne on kytketty reaaliaikaiseen informaatiojärjestelmään. Informaatiota jaetaan reaaliaikaisesti linja-autopysäkeille, mobiilipalveluihin ja internetsivuillemme www.foli.fi. Tiedot bussien liikkumisesta ovat käytettävissä reaaliaikaisesti ja tietoa hyödynnetään muun muassa reittioppaassa, pysäkkikohtaisissa aikatauluissa ja bussien liikkumista esittävässä karttapohjaisessa palvelussa.

Käytettävät ajoneuvot ja eri väestöryhmien tarpeiden huomioon ottaminen

Lähes kaikki Turun seudun joukkoliikenteen linja-autoliikenteessä käytettävät linja-autot ovat matalalattiaisia. Kaikissa näissä linja-autoissa on mahdollisuus lastenvaunujen kuljettamiseen sekä erikseen varatut paikat näkövammaisille sekä liikuntarajoitteisille. Osaa Liedon ja Naantalin sisäisistä linjoista liikennöidään erityisolosuhteista johtuen korkealattiaisilla pikkubusseilla, joissa ei ole erikseen tilaa lastenvaunuille tai erityisiä paikkoja näkövammaisille eikä liikuntarajoitteisille. Kuljettajat avustavat mahdollisuuksien mukaan näkövammaisia ja liikuntarajoitteisia asiakkaita.

Bussipysäkit

Pysäkit on merkitty paikallisliikenteen keltaisella liikennemerkillä. Katoksellisilla pysäkeillä on tietoa aikatauluista, reiteistä ja hinnoista.

Asiakastyytyväisyyden mittaaminen

Mittaamme asiakastyytyväisyyttä kolme kertaa vuodessa. Tulosten perusteella arvioimme yhdessä liikenteenharjoittajien kanssa keinoja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Valitusten käsittely, maksun palautus, sopimuksen purku ja vahingonkorvaukset

Virheelliset arvolippuveloitukset voidaan palauttaa matkakortille tai hyvittää käteisellä Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, Turku). Matkakorttiin liittyvät selvityspyynnöt on tehtävä kahden (2) kuukauden kuluessa tapahtuneesta Kauppatorin Monitoriin tai muihin Fölin palvelupisteisiin.

Force majeure –tilanteiden, kuten luonnononnettomuuden tai bussiliikennettä koskevan lakon tai työnseisauksen aiheuttaman laajan linja-autoliikenteen keskeytymisen osalta annetaan erilliset hyvitysohjeet, mutta pääsääntöisesti ne eivät oikeuta korvauksiin. Liikennehäiriöt, esimerkiksi vuoron tai sen osan puuttuminen tai etuajassa tai myöhässä tuleminen eivät oikeuta korvauksiin.

Asiakaspalautetta voi antaa Turun kaupungin palautepalvelun (www.turku.fi/palaute) kautta tai postittamalla palautteet Föliin (Turun kaupunki, Seudullinen joukkoliikenne, PL 355, 20101 Turku). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti asiakkaan toivomaa kanavaa käyttäen viimeistään 14 päivän kuluessa palautteen saapumisesta.

 

TURUN SEUDUN JOUKKOLIIKENNE
Sirpa Korte
joukkoliikennepalvelujohtaja

Sirpa Korte