Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Värdekort

Värdekort

Värdekortet är ett resekort som kan laddas med värdet på önskad summa.  Summan som debiteras från kortet beror på resenärens ålder, eventuell rabatt och tidpunkt. Värdet på kortet går inte ut. Värdekortet lämpar sig bäst för personer som använder bussen sporadiskt.

När man tar i bruk ett värdekort ska det laddas med minst 5 €. Senare kan kortet laddas på service- och laddningsställena, i biljettautomaterna, Föli-applikationen eller Fölibutiken.

Samma värdekortspriser gäller i hela Föli-området, dvs. i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

""

Priser (2t)

Vuxen
  Normalpris
  €2.20
  Dagpris kl. 9-12.59
  €2.20
  Nattpris kl. 23-04
  €3.20

  Innehavarspecifikt värdekort

  Med innehavarspecifikt värdekort kan man betala för två medpassagerare, utöver den egna resan. Det gör man genom att visa resekortet i läsaren så många gånger som antalet personer i sällskapet.

  Vid omstigning från en buss till en annan, visas värdekortet endast en gång för kortläsaren och då kvitteras resan för alla resenärer i sällskapet.

  Storleken på summan som debiteras från det innehavarspecifika värdekortet beror på tidpunkten för resan.

  Gruppvärdekort

  Med gruppvärdekortet kan man betala resorna för högst 30 medpassagerare i samma eller en lägre åldersgrupp.

  Vid betalning med detta värdekort bestäms resornas pris enligt kortinnehavarens åldersgrupp. 

   

  Personligt värdekort

  Det personliga värdekortet kan köpas till rabatterat pris och det kan endast användas för att betala kortinnehavarens resa. 

  Den summa som debiteras från kortet beror på förutom rabattgruppen även på tidpunkten för resan.