Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Trafik under undantagsdagarna

Valborg

På valborgsmässoafton 30.4 kör bussarna enligt lördagstidtabell. Nattlinjerna körs som vanligt och de trafikeras längre än normalt, dvs. till cirka kl. 3:30.

På första maj kör bussarna enligt helgtidtabell.

Vardagar under sommarsäsongen på linje 8

Trafiken på vardagar på linje 8 körs med tätare intervaller 15.5–3.9.

Kristi himmelsfärdsdag

På Kristi himmelsfärdsdag 26.5 går bussarna enligt söndagstidtabell.

Skolornas sommarlov

Linjerna 2, 2A, 2B, 2C, 9, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 23A, 23B, 32, 42, 50, 51, 53, 53A, 54, 60, 61, 90, 91, 99, 300, 301, 302, 303, 401, 402, 703, 704, 705, 706, 709, 801, L8, L9, L10, L11, N6, N7 och N11 övergår måndagen 5.6 till vardagstidtabellen för skolornas sommarlov och linjerna 7A, 32A, 52, 52A, 55A, 62, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 700, 701, 707, 708, K2, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L13, N4, N5, N8, N9, N10, N12, V1, V2, V3, V4 och V5 slutar att trafikeras. Linjen N13 börjar trafikeras.

Linjerna 2, 2A, 2B, 2C, 9, 12, 13, 14, 15, 15A, 15B, 21, 21A, 21B, 22, 22A, 22B, 22C, 23, 23A, 23B, 32, 42, 50, 51, 53, 53A, 54, 60, 61, 90, 91, 99, 300, 301, 302, 303, 401, 402, 703, 704, 705, 706, 709 och 801 övergår måndagen 7.8 till vardagstidtabellen för skolåret och linjerna 32A, 55A, 700, 701, 707 och 708 börjar trafikeras. Linjerna 7A, 52, 52A, 62, 67, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, K2, K4, K5, K6, L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L13, N4, N5, N8, N9, N10, N12, V1, V2, V3, V4 och V5 börjar trafikeras onsdagen 10.8. Linjerna L8, L9, L10, L11, N6, N7 och N11 övergår till tidtabellen för skolåret och linje N13 slutar att trafikeras.

Midsommar

På midsommarafton 23.6 går bussarna enligt lördagstidtabell, nattrafiken medräknad.

På midsommardagen 24.6 går bussarna enligt söndagstidtabell. Även nattlinjerna trafikeras.

Söndagen 25.6 går bussarna enligt söndagstidtabell.

Linjer för arbetsresor

Linjerna 80, 90 och 92 börjar gå med glesare intervall måndagen 3.7 och linjerna 58, 91 och 93 slutar att trafikeras. Linjerna 80, 90 och 92 börjar gå som normalt måndagen 31.7 och linjerna 58, 91 och 93 börjar trafikeras. Nattlinjen 89 Nattlinjen 89 Hallis – Studentbyn – centrum – Uittamo – Harittu – Ilpois körs natten mellan onsdag och torsdag samt natten mellan torsdag och fredag 23.8–21.9.