Infartsparkering

Infartsparkering

Infartsparkering är ett behändigt sätt att undvika trafikstockningar och parkeringsproblem i centrum. De områden som reserverats för parkering ligger nära kollektivtrafikens hållplatser och stationer. Man kan lämna bilen eller cykeln på parkeringsplatsen och fortsätta med buss.

Parkeringen är gratis och avsedd bara för sådana som fortsätter sin resa med buss.

Infartsparkeringar för bilen

 

Lundo

  • Hyvättyläntie 2, K-Supermarket Lietori, 8 bilplatser

 

Infartspakeringar för cyklar

Den närmaste hållplatsen är markerad med kursiv.

Åbo

  • Bleckstaden, Satakuntavägen - 781 Mälikkälä
  • Hurtigsberget, Littoisvägen - 837 Kotkankatu
  • Kohmo, Lillrasigatan - 1650 Kohmo
  • Moikois, Långåkersgatan - 90 Moikoinen
  • Moisio, Paattisvägen - 1066/1078 Moisio
  • Tranbacken, Nylandsgatan - 467 Kivikartiontie

Rekommendera