Stomlinjerna 2025

Föli planerar år 2025 en reform av de så kallade stomlinjerna. De nya stomlinjerna utgår från linjer som trafikerar så pass tätt att man kan fara till hållplatsen till och med utan att kontrollera tidtabellen. Med ändringarna strävar man efter smidigare resor och att förbättra tillgängligheten inom Föli-området: att öka antalet tvärförbindelser, förbättra tillgängligheten inom hela området och göra turintervallerna kortare. På den här sidan kan du följa med hur planeringen av stomlinjerna framskrider. 

Hur bekantar jag mig med kartan?

Kartan kan öppnas med de vanligaste webbläsarna. 

 

Du kan flytta kartan med musen och skalan kan du ändra genom att klicka på (+/-). Hållplatserna blir synliga när du förstorat kartan tillräckligt eller aktiverat någon linje genom att klicka på den.

 

Noggrannare uppgifter om varje linje får du fram genom att klicka på linjen på kartan eller välja linjen från menyn. I informationen om linjen hittar du den planerade turintervallen för linjen för varje specifikt klockslag. Den egentliga planeringen av tidtabellen kommer dock att ske först senare.

 

När du valt linje ser du hållplatserna som vita bollar på kartan. 

 

Du kan dölja linjer och ta fram dem igen genom att klicka på bilden av ett öga i menyn.

 

Kommentera genom att klicka på ”Kommentera” i övre kanten. Du behöver inte registrera dig för att kommentera. Endast Fölis planeringsteam kommer att se kommentarerna, och de kommer att vara till hjälp i planeringen.

Stomlinjerna

>> Stomlinjer:

I kartan presenteras stomlinjerna (linjerna nummer 1–10), anslutningslinjer (L71–L96), kompletterande linjer (T2–T220), servicelinjer (V1–V6) samt de regionlinjer och linjer för skolelever som planeras att fortsätta som tidigare (nuv.  52–nuv. 903). När du öppnar kartan syns stomlinjerna. De andra linjerna får du fram genom att klicka på bilden av ett öga.

Varför stomlinjerna?

Syftet med reformen är att underlätta och påskynda människornas möjligheter att röra sig varje dag i Åboregionen. Linjenätet och linjernas inbördes hierarki förtydligas och linjerna planeras för att bättre motsvara behovet. Den nya ringstomlinjen för med sig ett flertal nya snabba och lätta färsalternativ utan att nuvarande fungerande förbindelser försvinner. Det nya linjenätet och servicetiderna tillgodoser människornas ständigt föränderliga behov av att röra sig bättre än nuvarande linjenätet.

 

Med stomlinjerna når man stadskärnan enkelt, smidigt och snabbt. För dem som bor innanför linjenätet erbjuder stomlinjenätet en möjlighet att ordna sina färder nästan uteslutande med stöd av kollektivtrafiken.