Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Resevillkor

Åboregionens kollektivtrafik Fölis (nedan Föli) resevillkor tillämpas på de kollektivtrafikresor och -tjänster som ordnas av Föli. Kunden som använder Fölis kollektivtrafikresor och -tjänster ansvarar för att bekanta sig med dessa resevillkor och följa dem.

Dessa resevillkor träder i kraft 6.10.2021 och ersätter de tidigare resevillkoren. Resevillkoren finns på Fölis servicepunkter och på webbplatsen foli.fi. Föli förbehåller sig rätten att ändra resevillkoren. De giltiga resevillkoren och mer information om biljetterna finns på adressen foli.fi samt på Fölis servicepunkter.

 

Webbsidans innehåll

 1. Biljetter och deras användning

 2. Resekort

 3. Enkelbiljetter

 4. Kontaktlös betalning

 5. Rätt att resa utan biljett

 6. Husdjur

 7. Övriga avgifter

 8. Biljettkontroll

 9. Störningar vid biljettköp

 10. Försvunnet kort

 11. Ersättningar

 12. Strejk eller trafikstörning

 13. Utredning av kunduppgifterna

 14. Resekortens användningsålder

 15. Kundregister och dataskydd

Uppdateringar av resevillkoren

 • Tillsättning till paragraph 4. Pristaket på 30 dygn kan endast registreras på ett fysiskt kort. Tillagt 31.1.2023
 • Ändring av korttyp till paragraph 2. Tillagt 23.11.2022
 • Ändring av korttyp till paragraph 2. Tillagt 15.9.2022
 • Skolresekort (FPA) har lagts till paragraph 2. Tillagt 11.8.2022
 • Information om stadscyklar har lagts till till paragrapherna 2, 3 och 4. Tillagt 7.7.2022
 • Pristak på 30 dygn pä kontaktlösa betalkort. Tillagt 22.6.2022
 • Med ett giltigt ukrainskt pass kan man resa i Åboregionens kollektivtrafik från onsdagen den 9.3 till den 5.6.2022 En resenär som visar upp ett pass behöver ingen annan biljett. Man kan också resa med ett intyg över tillfälligt omhändertagande av pass som utfärdats av polisen, gränskontrollmyndigheten eller Migrationsverket (Migri) borttagat från resevillkor 17.6.2022 Skolresekort (FPA) har lagts till paragraph 2. Tillagt 11.8.2022.
 • Från och med den 9.3 till den 5.6.2022 kan man resa med ukrainskt pass i Åboregionens kollektivtrafik Föli utan bussbiljett. Tilllagt 25.5.2022
 • Tillsättning till paragraph 3. Enkelbiljetter: Priset på enkelbiljetter som köps kontant av chauffören är annat än priset på enkelbiljetter som köps via andra kanaler. Priset eller mellanskillnaden för en använd enkelbiljett som köpts av chauffören ersätts inte i efterhand. Tillagt 20.5.2022
 • Från och med den 9.3 kan man resa med ukrainskt pass i Åboregionens kollektivtrafik Föli utan bussbiljett. Fortsatt 25.4.2022.
 • Maskrekommendation borttagat från resevillkor 22.4.2022
 • Från och med den 9.3 kan man resa med ukrainskt pass i Åboregionens kollektivtrafik Föli utan bussbiljett. Tillagt 10.3.2022
 • Fölis masktvång ändras till en maskrekommendation 2.3.2022
 • Tillsättning till paragraph 11 om ersättnigar. Tillagt 28.2.2022
 • Tillsättning till paragraph 4. Kontaktlös betalning "Övriga inköp med kontaktlös betalning". Tillagt 17.2.2022
 • Tillsättning till paragraf 15. Kundregister och dataskydd "I kundregistret sparas bland annat uppgifter om kön (kvinna, man eller annat). Kunden kan vid behov ändra sina uppgifter om kön vid Fölis serviceställe.". Tillagt 14.2.2022
 • Från och med 22.12.2021 kommer vi tillsvidare inte längre ta emot kontantbetalningar på bussarna. Tillagt 20.12.2021.
 • Den tills vidare gällande skyldigheten att använda munskydd i Fölitrafiken från den 26 november 2021. Tillagt 25.11..2021
 • Maskrekommendation gäller inom Fölis trafik. Tillagt 6.10.2021
 • Den tills vidare gällande skyldigheten att använda munskydd i Fölitrafiken tillagt 10.8.2021
 • I punkten Parallellkort till regionbiljetten: Användningen av parallellkortet upphör 31.7.2021. Tillagt 28.6.2021
 • Den tills vidare gällande skyldigheten att använda munskydd i Fölitrafiken har slopats 21.6.2021
 • I punkten Periodkort: Den debiterade summan kan återbetalas om kunden avbokar beställningen inom 14 dygn från att ha gjort den första beställningen och om perioden inte har inletts. Tillagt 15.6.2021

1. Biljetter och deras användning

Fölis verksamhetsområde omfattar sex kommuner: Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins, Lundo samt Rusko. Föli-området har ett enhetligt biljettsystem. Alla Fölis produkter kan användas för resor inom hela Föli-området. Till Fölis biljettsystem hör biljetter som köps via olika kanaler, såsom resekort, biljetter som köps med hjälp av mobilapplikationen, olika engångs- och dygnsbiljetter samt biljetter som förmedlas av tredje parter via de öppna gränssnitten. Resan kan också betalas med kontaktlösa Visa-, Mastercard- och Eurocard-betalkort.

Det är kundens skyldighet att se till att hen har en giltig biljett godkänd av Föli för hela resan. I samband med laddningen av resekortet ska kunden kontrollera på laddningskvittot att den produkt som laddats på kortet är rätt. Köp av värdekortsresor med kortläsaren och användning av kortet är på kundens ansvar, och enskilda värdebiljetter som köpts av misstag ersätts inte. För att förhindra feldebiteringar ska resekortet inte visas för avläsaren till exempel genom plånboken eller handväskan. I transportmedlen är föraren inte skyldig att ta emot en sedel som är större än 20 euro som betalning för biljetten.

För resekortet uppbärs den gällande inlösningsavgiften. Kortet återinlöses inte.

Kortet byts avgiftsfritt ut mot ett nytt om det på grund av ett tekniskt fel slutar fungera inom tre år från köptillfället. Då fogas den oanvända reserätten till det nya kortet utan kostnad.

""

2. Resekort

Alla resekort kan användas för resor inom Föli-området, dvs. Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko. Korten fungerar även i nattrafiken. Kunden är skyldig att ta reda på hurdan biljett som behövs för resan. Om du uträttar ärenden för någon annans räkning behövs en fullmakt (med undantag för vårdnashavare till under 18-åringar). Det finns personliga och innehavarspecifika resekort. Innehavarspecifika kort för vuxna kan användas av vem som helst. Personliga kort kan endast användas av den som äger kortet och får inte överlåtas åt någon annan. Personliga kort beviljas åt barn under 15 år, åt unga 15–19 år, åt seniorer över 65 år, åt studerande samt åt handikappade med vissa villkor. Krigsinvalider och frontveteraner kan få frikort för resor inom Föli-området.

Fölis servicepunkt sparar rabatten i kundens uppgifter i biljettsystemets bakgrundssystem. Resekortet är endast en identifikator. Du behöver också ta med dig ett ID. Det krävs en särskild ansökningsblankett för skolresekortet, den handikappades resekort samt krigsinvalidens eller frontveteranens frikort.

Det går också att skriva ut och fylla i ansökningsblanketten på förhand via sidan Blanketter på webbplatsen föli.fi.

Rabattgruppernas resekort är personliga. Den som använder ett rabattkort förbinder sig till att på begäran visa upp en tillförlitlig utredning över sin identitet åt chauffören eller kontrollanten. Vid oklara fall ska identiteten bevisas med ett identitetsbevis. Förarna och kontrollanterna har rätt att beslagta kortet om missbruk upptäcks. Efter karenstiden kan kortet erhållas från Fölis servicepunkt och en serviceavgift enligt den gällande prislistan tas ut.

När kortinnehavarens ålder ändras, ändras även betalningsklassen automatiskt, med undantag av dubbelkortet som slutar fungera. Efter detta måste dubbelkortet behandlas på servicepunkten.

Ändring av korttyp (t.ex. från värdekort till periodkort) sker på Fölis kundtjänst per telefon, via chatten eller genom att besöka någon av våra servicepunkter, som finns i alla Föli-kommuner. Om du uträttar ärenden för någon annans räkning behövs en fullmakt (med undantag för vårdnashavare till under 18-åringar). Det rekommenderas att man först använder laddningen på kortet så tomt som möjligt, eftersom de laddningar som finns kvar (värde/dagar) töms i enlighet med korttypen och ersätts inte.

Kortets saldo kan kontrolleras på bussens läsare då kortet stämplas. Det gröna tecknet betyder att det finns mycket saldo eller en lång period kvar. Läsarens skärm visar saldot som finns kvar på värdekortet eller datum och klockslag fram till vilken periodkortets period gäller. Om kunden betalar med värdekort visar skärmen det klockslag fram till vilken omstigningsrätten på två timmar gäller. Skärmen visar gult när perioden gäller i mindre än 5 dagar eller det återstående värdet är 3–5 euro, beroende på korttyp.

Saldot på ett värdekort eller giltighetstiden för ett periodkort kan man kolla via nätladdningstjänsten genom att registrera sig som användare eller i Fölis mobilapplikation. Man kan också kolla kortets saldo på Fölis laddnings- och servicepunkter.

bussikortti, kuvituskuva

Periodkort

Periodkortet gäller från det första brukstillfället. På det flexibla periodkortet laddas 10–365 dagar. Kortet duger i dags- och nattrafiken. Med periodkortet kan man göra hur många resor som helst. Kortets pris bestäms enligt de priser som gäller vid laddningstillfället.

Periodkorten kan laddas med dagar på Fölis service- och laddningspunkter samt vid Fölis biljettautomater. Laddningen av alla periodkort kan också betalas på webben. Den nya perioden börjar så fort kortet används för första gången efter att den pågående perioden har gått ut. Inga dagar går förlorade, även om kortet laddas i god tid före periodens slut.

Du kan även aktivera en fortlöpande debitering för ditt periodkort i Fölibutiken. I din profil läggs bankkortets uppgifter (credit/debit) till uppgifterna för fortlöpande debitering. Uppgifterna bekräftas med nätbankskoder. Ett bankkort som har lagts till i din profil debiteras två dagar före utgången av föregående period med en avgift för 30 dagar. Laddningen blir en reservperiod på resekortet och 30-dagarsperioden börjar nästa gång kortet stämplas efter slutet av föregående period. Om en fortlöpande debitering läggs till ett resekort utan giltig laddning görs debiteringen följande natt och resekortet kan användas inom Fölis trafik följande dag. Om debiteringen inte kan göras från bankkortet kommer systemet att göra ett nytt debiteringsförsök följande natt. Om debiteringen inte heller då kan göras, upphör den fortlöpande debiteringen och kunden måste aktivera det på nytt i Fölibutiken. Du kan lägga till en fortlöpande debitering till flera flexibla periodkort i samma profil. Endast ett betalkort kan läggas till i samma profil. Fölibutikens profil ska innehålla kundens e-postadress, eftersom kvitton för nedladdningar och ett meddelande om misslyckade nedladdningar skickas via e-post.

Du kan när som helst ta bort en fortlöpande debitering från profilen i Fölibutiken. En fortlöpande debitering ska tas bort senast två dygn före utgången av föregående period. Resekortet gäller till slutet av den debiterade perioden och avgifterna för de debiterade perioderna återbetalas och kompenseras inte. Den debiterade summan kan återbetalas om kunden avbokar beställningen inom 14 dygn från att ha gjort den första beställningen och om perioden inte har inletts. Den fortlöpande debiteringen gäller tre år åt gången, varefter den måste aktiveras på nytt.

Rätten att använda Åbos stadscyklar, d.v.s. föllärin ingår i Fölis periodkort. Stadscykeln kan tas i bruk en timme åt gången om periodkortet har en gällande period på minst 30 dagar. Rätten att använda stadscyklar ingår inte i mobilsäsongskortet och inte heller i ett registrerat (30 dagars pristak) kontaktlöst betalkort.

Värdekort

Värdebiljetten betalas med de pengar som laddats på resekortet dvs. med värdet. Den summa som debiteras från värdekortet beror på passagerarens ålder, tidpunkten och den eventuella rabattgruppen. Biljettpriset avgörs av klockslaget då kortet stämplas och inte av när tidtabellen uppger att bussen ska avgå eller av beräknade hållplatstidtabeller. Då värdekortet grundas laddas det med minst 5 €. Senare kan kortet laddas i Fölis service- och laddningspunkter med önskad summa med fem euros mellanrum, dock högst 200 €. På Internet är minimiladdningen för ett värdekort 5 €. I samband med byte av transportmedel visas resekortet med en giltig värdebiljett för bussens kortläsare. Värdebiljettens omstigningstid är 2 h.

Dubbelkort

Kortet laddas alltid till samma pris som ett 30 dagars periodkort. Kortet gäller till slutet av perioden även om hela saldot används upp före slutet av perioden. Om du reser så pass lite att perioden löper ut före saldot tar slut, kan du ändå använda hela saldot. Om det finns saldo kvar på kortet när du laddar det igen, krediteras det i laddningspriset.

Med dubbelkortet kan man endast betala resan för en person åt gången. Kortet kan laddas med en ny period vid Fölis service- och laddningspunkter eller i nätladdningstjänsten.

Dubbelkorts laddningsalternativ

› Kortet fungerar som ett värdekort samtidigt som det är giltigt i 30 dagar. Då du betalar för en ny period gottgörs den summa som finns kvar på kortet. Den nya perioden börjar redan första gången kortet används efter laddning.

› Kortet fungerar som ett värdekort och 30-dagarsperioden har gått ut (det finns pengar på kortet). Då du betalar för en ny period gottgörs den summa som finns kvar på kortet. Den nya perioden börjar första gången kortet används efter laddning.

› Kortet fungerar som periodkort (det finns inga pengar på kortet). Du betalar för en ny period. Den nya perioden börjar första gången kortet används efter att föregående period har gått ut. Du går inte miste om någon dag från den aktuella perioden.

Specialkort

Personligt frikort

Frikort beviljas krigsinvalider, frontveteraner och förvärvsarbetande handikappade med en invaliditetsgrad på minst 60 % som är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko. Rätten till frikort för frontveteraner bevisas antingen med militärpass eller stämpeln på särskilda kortet.

 Separata kort:

 •  vitt kort (frontsoldat)

 • gult kort (fronttecken)

 • blått kort (kvinnor/fronttjänstkort) eller

 - FPA-kort med bild och bokstaven R

Skolresekort (FPA)

Personer som studerar på gymnasiet eller vid en yrkesinriktad läroanstalt kan ansöka om skolresestöd för kostnader till följd av dagliga skolresor.

Den studerande kan ha rätt till ett avgiftsfritt eller rabatterat resekort. Både avgiftsbelagt och avgiftsfritt skolresekort ska laddas varje månad i Föli-butiken eller vid Fölis serviceställe (inte vid laddningsställena).  Inom Föli-området, dvs. Åbo, S:t Karins, Lundo, Reso, Rusko och Nådendal.

Den som har rätt till avgiftsfri utbildning kan få skolresestöd om skolresan i en riktning är minst sju kilometer. Om du inte har rätt till avgiftsfri utbildning kan du få skolresestöd om skolresan i en riktning är minst 10 kilometer.

Skolresestödet kan beviljas om den studerande gör en skolresa som berättigar till stöd minst 10 dagar under en kalendermånad.

Skolresekortet är läsårsspecifikt, så du kan bara använda det under det innevarande läsåret.

Studieperioder utomlands berättigar inte till skolresestöd.

Eleven ska meddela både FPA och Föli om alla ändringar som påverkar stödet.

""

3. Biljetter

Enkelbiljetter

Enkelbiljetter säljs på bussarna och i automaterna samt som förhandsenkelbiljetter på Fölis service- och laddningspunkter. Enkelbiljetten kan även laddas på ett engångskort vid Fölis servicepunkter och R-kioskerna inom Föli-området (endast enkelbiljetter för vuxna). Förhandsenkelbiljetter har ingen fastställd giltighetstid. De är i kraft fram till nästa prisändring efter vilken biljetterna kan bytas till nya i Salutorgets Monitori genom att betala den eventuella skillnaden. En enkelbiljett i pappersformat som köps på förhand ska vara läsbar då biljetten används. Om till exempel texten är så bleknad att den inte kan läsas kan biljetten inte godkännas. Giltighetstiden på två timmar för enkelbiljetter som säljs på bussarna, i applikationerna och automaten börjar genast. Giltigheten hos biljetter som laddas på engångskort börjar från och med första stämplingen.

Värnpliktiga får resa med en enkelbiljett för barn då de visar upp sitt beväringskort eller intyg över civiltjänstgöring för chauffören. Enkelbiljetten ska visas upp för kortläsaren vid varje påstigning. Enkelbiljettens omstigningsrätt är två timmar. Priset på enkelbiljetter som köps kontant av chauffören är annat än priset på enkelbiljetter som köps via andra kanaler. Priset eller mellanskillnaden för en använd enkelbiljett som köpts av chauffören ersätts inte i efterhand.

Dygnsbiljetter

Dygnsbiljetter (1–7 dygn) säljs på Fölis servicepunkter. På servicepunkterna laddas biljetten på ett engångsresekort. För kortet debiteras ingen inlösningsavgift. En skadad eller försvunnen dygnsbiljett ersätts inte. Dygnsbiljetter kan också köpas i mobilapplikationen. Mobilbiljettens giltighetstid inleds från beställningen.

 

Mobilbiljetter

De biljetter som säljs i Fölis mobilapplikation är normala biljettprodukter. Giltigheten hos de biljetter som säljs i mobilapplikationen träder i kraft genast vid köpet, med undantag av seriebiljetten. Mobilbiljetten är en duglig resebiljett då den har anlänt till mobilenheten innan resenären kliver på fordonet. Mobilbiljetten ska visas upp för läsaren vid varje påstigning. Läs mer om mobilbiljetterna på adressen föli.fi.

Rätten att använda stadscyklar ingår inte i mobilsäsongskortet.

4. Kontaktlös betalning

Resan kan också betalas med kontaktlösa Visa-, Mastercard- och Eurocard-betalkort. Även mobila enheter (såsom Apple Pay, Pivo och Google Pay), till vilka betalkort har kopplats, kan användas.

Betalkortet eller den mobila enheten visas för avläsaren. Med kontaktlös betalning betalar passageraren det normala priset för en enkelbiljett och biljetten innehåller en två timmars rätt till omstigning. Biljettens slutliga pris bestäms dock enligt antalet biljettköp och resor på så sätt att passageraren alltid får den förmånligaste biljetten per dygn. Om en kund till exempel köper en tredje enkelbiljett under dagens lopp, ändras den biljett som har köpts med kontaktlös betalning till en dygnsbiljett. Systemet räknar ut det förmånligaste priset för kunden: om kunden gör flera resor inom enkelbiljettens två timmars rätt till omstigning debiteras kunden vid dagens slut endast för en enda enkelbiljett.

Priset för en dygnsbiljett omfattar ett obegränsat antal resor under ett dygn och en sju dagars biljett ett obegränsat antal resor under en vecka. Biljetten gäller fram till slutet av trafikeringsperioden (kl. 04:00).

Du kan också sätta ett pristak på 30 dygn på ditt kontaktlösa betalkort genom att registrera kortet i Fölibutiken. När du använder ett registrerat kontaktlöst betalkort i Fölis trafik debiteras kortet inom 30 dygn högst det normala priset för ett periodkort på 30 dygn. Du kan då resa med det registrerade betalkortet ett obegränsat antal resor inom 30 dygn. När betalkortet byts ut överförs inte resor som gjorts med det gamla kortet eller det pristak som fastställts för kortet till det nya kortet. Registreringen av betalkortet förutsätter att kortet har använts i Fölis trafik minst en gång. När du vill ta bort pristaket ska registreringen tas bort i Fölibutiken.

Pristaket på 30 dygn kan endast registreras på ett fysiskt kort. Pristaket kan inte sättas på kontaktlösa betalkort som fungerar i mobilappar.

Rätten att använda stadscyklar ingår inte i ett registrerat kontaktlöst betalkort.

För att den debiterade summan ska vara korrekt ska man alltid använda samma betalkort eller mobila enhet. Mobilplånboksapparna och de enheter som har kopplats till dem skapar alla var sitt enhetsspecifika virtuella kontonummer, vilket betyder att även betalningar debiteras enhetsspecifikt.

Avläsarna begär aldrig en PIN-kod vid kontaktlös betalning. Kortläsaren skriver inte ut biljetter. De uppburna avgifterna och de utförda resorna kan kontrolleras i Fölis nätladdningstjänst under avsnittet om kontaktlös betalning. Därifrån kan man också skriva ut kvittot om man vill. Kunden ska på begäran ange de fyra siffrorna på sitt betalkort för kontrollören, som utgående från siffrorna kontrollerar om det finns en giltig resebiljett på kortet. Om biljetten har köpts med en mobil enhet visas det virtuella kontonumret för kontrollören.

Om kunden anser att betalkortet har debiterats felaktigt ska hen kontakta Fölis kundtjänst inom 30 dygn efter att felet inträffat. Felaktiga debiteringar återbetalas till kunden.

 

Övriga inköp med kontaktlös betalning

Med den kontaktlösa betalningsegenskapen kan man också betala en annan resenärs resa samt andra biljettprodukter, såsom barnets enkelbiljett, fraktavgift samt 24 timmars dygnsbiljett. Vid köp av dessa produkter ska föraren informeras om detta och en pappersbiljett skrivs ut av föraren. Pristak räknas inte för extra passagerares biljetter. Om resenären vill betala andras resor eller andra produkter och samtidigt ackumulerar antalet egna resor för att utnyttja pristaket för kontaktlös betalning, ska den egna resan betalas separat genom att visa betalningsmedlet för läsaren.

pankkikortti ja bussi

5. Rätt att resa utan biljett

Följande personer får resa inom trafiken som omfattas av Fölis resebiljettsystem utan biljett:

 

 • Barn under 7 år reser gratis med en betalande passagerare eller med en passagerare med barn och barnvagn. Barn under 7 år som reser ensamma betalar priset för en barnbiljett.
 • Personer med barn i barn- eller sittvagn reser gratis. Det ryms ett begränsat antal barnvagnar i fordonen. Barnet behöver inte sitta i sittvagnen under resans gång. Den vuxna ska ta hand om barnet och vagnarna under resans tid. Vagnens hjul ska låsas och ifall barnet sitter i vagnen ska den vuxna stå bredvid och se till att vagnen hålls på plats. När man reser med en tom barnvagn uppbärs en normal avgift för resan. För tomma vagnar uppbärs ingen avgift.

 • Personer i rullstol samt följeslagare som reser med personen i rullstol reser gratis.

6. Husdjur

Ingen avgift tas ut för hundar och katter. Transport av hundar och katter sker enligt förarens beslut, med beaktande av de andra passagerarna. Ledarhundar är alltid tillåtna.

7. Övriga avgifter

Cyklar

Transport av cyklar sker enligt förarens beslut. Fraktavgiften för en cykel är 6 € (inkl. moms 24 %) Fraktbiljetten har ingen bytesrätt på två (2) timmar. Hopfällbara cyklar får transporteras utan avgift om de är hopfällda.

För rollatorliknande sparkbräden med tre hjul uppbärs ingen separat avgift. Även korta sparkbräden får transporteras utan avgift. Långa sparkbräden, t.ex. kickbikes, jämställs med cyklar och en fraktavgift uppbärs för transporten.

Fraktavgift

Fraktavgift tas ut då Kunden hämtar frakten till busschauffören och betalar paketet kontant. Paketet lämnas på den hållplats Kunden anger.

Fraktavgiften är 6 euro (inkl. moms 24 %). Fraktbiljetten har ingen bytesrätt på två (2) timmar. En engångsavgift för vuxna på 3 euro tas ut för frakt som sköts av Kunden.

Allt gods som inte kan anses vara personligt resgods anses vara fraktgods. Ingen avgift tas ut för transport av skidor.

Nattillägg

Nattillägg uppbärs av passagerare som reser med värdekort och enkelbiljetter. Priset fastställs i betalningsanordningen enligt klockslag i realtid: nattillägg tillkommer vid betalning mellan kl. 23–04.

8. Biljettkontroll

Kunden är skyldig att på begäran uppvisa en adekvat och giltig biljett för föraren och kontrollanten av kollektivtrafiken.

Personliga resekort kan endast användas av resekortets ägare som på begäran ska visa upp ett tillförlitligt bevis på sin identitet till kontrollanten eller chauffören.

Biljettkontrollanterna eller chaufförerna utreder vid behov personuppgifterna i Fölis kundregister och då ska kunden ange sitt namn och sin personbeteckning till kontrollanten. En person som reser utan adekvat och giltig resebiljett ska betala priset på en enkelbiljett enligt den gällande prislistan.

Om resekortet används i strid mot Fölis resevillkor kan kontrollanten eller chauffören beslagta det missbrukade resekortet. Ett missbrukat resekort överlåts tillbaka till Kunden från Salutorgets Monitori efter en karenstid på 14 dygn och för överlåtelsen uppbärs gällande behandlingsavgift.

9. Störningar vid biljettköp

Om resekortet inte fungerar vid kortläsaren ska passageraren försöka använda kortläsaren på betalningsanordningen som pekas ut av chauffören. Om det är fel på kortet ska kunden köpa biljetten på annat sätt.  Ett felaktigt kort byts ut mot ett nytt på servicepunkten mot betalning med undantag av tekniska fel. Perioden och/eller värdet som finns kvar på det felaktiga resekortet kan flyttas över till ett nytt kort. Från fall till fall ersätts de direkta kostnaderna som felet på kortet har orsakat kunden (enkelbiljetter samt telefon- och postavgifter). Om felet på resekortet beror på kunden uppbär servicepunkten en behandlingsavgift för överföringen och en kortavgift för det nya resekortet. Ett resekort som fysiskt gått sönder ersätts inte.

Om kortläsaren inte fungerar

Om kortläsaren inte fungerar ska kunden vända sig till chauffören för att kontrollera perioden som finns kvar på resekortet eller omstigningsrätten eller för att köpa en värdebiljett. Kunden ska förvara alla resebiljetter omsorgsfullt så att de kan läsas av kortläsaren. Koden på pappersenkelbiljetterna ska gå att läsa med en streckkodsläsare.

Om mobilbiljetten inte fungerar

Om kunden inte får den mobilbiljett som beställts från Föli-applikationens biljettsystem ska biljetten köpas på annat sätt innan resan inleds. Om mobilbiljetten inte kan läsas på grund av en störning i läsaren ska biljetten visas upp för chauffören.

Om biljetter förmedlade av tredje part inte fungerar

Om Fölis biljetter som förmedlats av en tredje part inte fungerar ska kunden kontakta den instans som sålt biljetten. Om sådana här biljetter inte kan läsas med streckkodsläsaren ska kunden på annat sätt skaffa en ett gällande biljett.

10. Försvunnet kort

Kunden kan anmäla sitt försvunna personliga resekort till spärrlistan med sin personbeteckning. Ett innehavarspecifikt resekort kan anmälas till spärrlistan om kortet har kopplats till personbeteckningen eller om kunden kan uppvisa kortets nummer. Resekortet anmäls personligen till spärrlistan på Fölis servicepunkt. Ett resekort på spärrlistan kan inte användas för resor och det går inte att ladda perioder eller värde på kortet och det kan inte avlägsnas från spärrlistan. Kortavgiften för ett resekort som tagits med på spärrlistan ersätts inte. Perioden och/eller det kvarstående värdet på ett kort som tagits med på spärrlistan kan överföras till ett nytt kort. Den period som finns kvar laddas från och med den dag då kunden kommer till servicepunkten för att reda ut saken. För överföringen debiteras en behandlingsavgift och för det nya resekortet en kortavgift. Om kort som faktureras i efterhand eller används av företag försvinner ska man kontakta Föli: joukkoliikenne@turku.fi.

Ett resekort som returnerats som hittegods förvaras i hittekorgen i Salutorgets Monitori i tre veckor, varefter kortet förstörs tillsammans med sekretessavfallet. Därefter behandlas kortet enligt principen för försvunna kort: värdet kan överföras till ett nytt kort av samma person mot en behandlingsavgift.

11. Ersättningar

Utredningar och ersättningar som gäller resekortet sköts på Fölis servicepunkter. Servicepunkterna tar även emot reklamationer. I samband med begäran om utredning ska kunden bevisa sin identitet. Ansökan om ersättning eller reklamationen ska göras inom två månader från att felet eller grunden för ersättning uppstår. Vid utbetalningen av eventuella ersättningar följs bestämmelserna om konsumentskyddet. Ersättning kan endast erhållas för perioden och/eller värdet på resekortet. Kortavgiften returneras inte.

Om ansökan om ersättning och/eller reklamationen godkänns, ändras den återstående perioden till ett värde eller gottgörs enligt följande praxis: säsongskortets period som inte har inletts gottgörs till fullt belopp enligt den taxa som gällde vid laddningstidpunkten (en handläggningsavgift tas ut för gottgörelsen). En påbörjad period gottgörs om det finns 30 eller fler dagar kvar. Priset för de återstående dagarna gottgörs enligt det förmånligaste gällande dagspriset. 

Saldot av ett onödigt värde- eller dubbelkort kan gottgöras kunden. Från saldot avdras behandlingskostnaden enligt prislistan. Kortets inlösningsavgift gottgörs inte. Felaktiga värdebiljettsdebiteringar kan återbetalas på resekortet eller gottgöras kontant på Salutorgets Monitori (Auragatan 8, Åbo). Begäran om utredning i anslutning till resekortet ska göras inom två (2) månader från det inträffade på Fölis servicepunkter.

Biljetter som köpts i mobilapplikationen ersätts genom att rapportera detta direkt till applikationens administratörer via responsknappen i applikationen. Alternativt kan meddelandet skickas per e-post till tuki@payiq.net.

12. Strejk eller trafikstörning

För force majeure-situationer, såsom vid omfattande avbrott i busstrafiken på grund av naturkatastrof eller strejk eller arbetsinställelse ges särskilda gottgörelseanvisningar, men som regel berättigar de inte till ersättningar. Trafikstörningar, till exempel en tur eller en del av en tur som fallit bort eller ankomst för tidigt eller för sent, berättigar inte till ersättningar.

13. Utredning av kunduppgifterna

Resor som görs med resekortet kombineras inte med kunduppgifterna och resorna som görs med kortet specificeras inte annars än i statistiken. Kunden har rätt att kontrollera uppgifter om sig själv.

14. Resekortens användningsålder

Resekortets användningsålder upphör då Föli förnyar korten. Efter att kortbytet upphört kan det gamla resekortet inte användas för att betala en resa. Värdet som blir kvar på resekortet kan överföras till ett nytt Föli-kort på servicepunkten inom ett år från att kortbytet har upphört.

Kortet byts avgiftsfritt ut mot ett nytt om det på grund av ett tekniskt fel slutar fungera inom tre år från köptillfället. Då fogas den oanvända reserätten till det nya kortet utan kostnad.

15. Kundregister och dataskydd

Åbo stad, den regionala kollektivtrafiken, är registeransvarig för Fölis kunddataregister. Registerbeskrivningen finns tillgänglig på adressen rekisteri.turku.fi.

I kundregistret samlas kundens identifikationsuppgifter och de laddnings- och biljettförsäljningshändelser som Föli behöver för att sköta resekortssystemets kundservice och konsumentskydd. I kundregistret sparas bland annat uppgifter om kön (kvinna, man eller annat). Kunden kan vid behov ändra sina uppgifter om kön vid Fölis serviceställe. De uppgifter som samlas in i kundregistret och ställena där de sparas anges i registerbeskrivningen.

De vanligaste områdena för användningen av kundernas identifikationsuppgifter är överlämnandet av ett personligt resekort, ändringar av kundens adressuppgifter och hemkommun, identifiering av ett upphittat resekort, upptagningen av ett försvunnet resekort på spärrlistan, avslutande av kortet då kundrelationen upphör, utredningar av fel samt en kontroll av kortets laddningshändelser och användningen av värdet på kundens begäran.

Kunden ansvarar för att Föli har tillgång till uppdaterade uppgifter om kunden.  Om kundgruppen, kundgruppens giltighet eller hemkommun ändras för en kund som använder ett personligt resekort är kunden skyldig att anmäla ändringarna till Föli.

Personuppgifterna överlämnas inte till utomstående i övrigt än på åläggande av lag eller myndighetsbestämmelser. Servicepunkternas personal har rätt att uppdatera och granska kunduppgifterna i systemet och personalen har tystnadsplikt. Personalen har rätt att bläddra i och skriva ut laddningshändelserna för period och värde samt värdets användningshändelser från centralsystemet endast på kundens begäran eller för att utreda fel. Vårdnadshavaren till ett barn under 13 år har rätt att få information om laddnings- och användningshändelser av den som hen försörjer. Uppgifterna om en person över 13 år överlåts endast med dennes samtycke, om det inte finns ett tvingande skäl i barnets intresse för att överlåta uppgifterna.

Kunden har rätt att be att hens personuppgifter raderas från Fölis kundregister på de sätt som anges i registerbeskrivningen.