Nyheter

Nyheter

Förmånen träder ikraft 1.3.2019
I år trafikeras det under hela sommartidtabellen, alltså 23.4 –22.9.2019.
På nyårsdagen den 1 januari inleds trafikeringen redan på morgonen.
Linjen kör till centrum via Västerlånggatan och Brahegatan.
Gratis resor vardagar kl. 9–12.59.
Kollektivtrafikens medelpunkt flyttas till korsningen av Auragatan och Slottsgatan.
Med Åbo Stadsteaters biljett kan du resa med Föli före och efter föreställningen.