Nyheter

Nyheter

Trafikeringen fortsätter till kl. 20.00 på julafton.
På nyårsdagen den 1 januari inleds trafikeringen redan på morgonen.
Julkampanjen uppmuntrar till att använda kollektivtrafik.
Linjen kör till centrum via Västerlånggatan och Brahegatan.
Gratis resor vardagar kl. 9–12.59.
Kollektivtrafikens medelpunkt flyttas till korsningen av Auragatan och Slottsgatan.
Med Åbo Stadsteaters biljett kan du resa med Föli före och efter föreställningen.
Studerande åker förmånligt med resekortet.
Efter att du svarat på enkäten kan du delta i en utlottning av biobiljetter.