Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Dubbelkort

Dubbelkort

Dubbelkortet är en kombination av värdekort och periodkort. 

Kortet laddas alltid till samma pris som ett 30 dagars periodkort. Kortet gäller till slutet av perioden även om hela saldot används upp före slutet av perioden. Om du reser så pass lite att perioden löper ut före saldot tar slut, kan du ändå använda hela saldot. Om det finns saldo kvar på kortet när du laddar det igen, krediteras det i laddningspriset.

Med dubbelkortet kan man endast betala resan för en person åt gången. Kortet kan laddas med en ny period vid service- och laddningsställena, i biljettautomater, i Föli-applikationen och i Fölibutiken.

Dubbelkort är ett lämpligt alternativ för dem som åker buss regelbundet oregelbundet.

""

Laddningsalternativ

Kortet fungerar som ett värdekort samtidigt som det är giltigt för en 30 dagars period.

Då du betalar för en ny period gottgörs den summa som finns kvar på kortet. OBS! Den nya perioden börjar redan första gången kortet används efter laddning.

Kortet fungerar som ett värdekort och 30 dagars perioden har gått ut (det finns pengar på kortet).

Då du betalar för en ny period gottgörs den summa som finns kvar på kortet. Den nya perioden börjar första gången kortet används efter laddning.

Kortet fungerar som periodkort (det finns inga pengar på kortet). Du betalar för en ny period

Den nya perioden börjar första gången kortet används efter att föregående period har gått ut. Du går inte miste om någon dag från den aktuella perioden.

Innehavarspecifikt dubbelkort

Ett innehavarspecifikt dubbelkort är avsett för personer som fyllt 20 år och det får användas av vem som helst, även av personer under 20 år.

Personligt dubbelkort

Ett personligt dubbelkort köps till rabatterat pris. Det kan endast användas av kortinnehavaren.