Siirry sisältöön
Turun seudun joukkoliikenne

Saavutettavuusseloste

Föli.fi

Föli – Turun seudun joukkoliikenteen sivujen tavoitteena on tarjota käyttäjille helposti käytettävä ja saavutettava verkkopalvelu digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain mukaisesti. Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.foli.fi ja on päivitetty 5.02.2021. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, jossa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio (Gofore Oy).

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kaikki saavutettavuusvaatimukset.

 

Reittiopas

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Waltti-reittiopas saavutettavuusseloste

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Arviointi Pekka Koikkalainen, Eficode, 8.9.2020.

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Käytetyn kulkumuodon vaihtaminen ennen reittihaun tekemistä
 • Pysäkkikohtaiset aikataulut
 • Suosikkipaikkojen lisääminen ja muokkaaminen
 • Tarkempien reititysasetusten muuttaminen reittiohjenäkymässä
 • Linja- ja pysäkkikohtaisten poikkeustiedotteiden tarkasteleminen
 • Hakukentät

Seuraavat palvelun osiot eivät ole lainkaan saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Lähimpien linjojen ja omien suosikkien tarkasteleminen etusivulla
 • Poikkeustiedotteiden tarkasteleminen sivuston ylälaidasta avautuvasta Poikkeusinfo-ikkunasta
 • Näkyvien karttatasojen valitseminen
 • Liikennevälineiden reaaliaikainen sijainti
 • Linjakohtaiset aikataulut

Lisäksi palvelussa on seuraavia yleisiä saavutettavuuspuutteita:

 • Tekstin skaalaus 200 % aiheuttaa tekstien leikkautumista. (WCAG 1.4.4)
 • Välistyksen muuttaminen aiheuttaa tekstien leikkautumista (WCAG 1.4.12)
 • Sivustolla on tekstejä ja ikoneita, joissa ei ole riittävää kontrastia. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Mikäli uusien tietojen lataamisessa kestää kauan jossain sivun osassa, lataamisen tila ei välity saavutettavasti. (WCAG 4.1.3)
 • Sivuston otsikkotasoissa ja maamerkeissä on puutteita, eikä niitä ole merkitty saavutettavasti. (WCAG 1.3.1)
 • Alasivujen otsikot (title) eivät mainitse palvelun nimeä. (WCAG 2.4.2)
 • Sivustolla on reaaliajasta kertovia vilkkuvia ikoneita, joiden vilkkumista ei voi pysäyttää. (WCAG 2.2.2)

 

Palvelusta on tekeillä uusi versio, joka lain vaatimukset on huomioitu. Palvelu tullaan julkaisemaan huhtikuussa 2021.

 

Omatpysäkit.foli.fi

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut organisaatio itse.

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Kartta

Seuraavat palvelun osiot eivät ole lainkaan saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Tekstiselitteet

 

Palveluun tehdään parhaillaan saavutettavuuden arviointia. Arvioinnin tulee tekemään ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Arvioinnin perusteella palveluun tehdään korjauksia, jotta mahdolliset saavutettavuuspuutteet saadaan korjattua.

 

Bussit kartalla eli live.foli.fi

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut organisaatio itse.

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Kartta

Seuraavat palvelun osiot eivät ole lainkaan saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Tekstiselitteet

 

Palveluun tehdään saavutettavuuden arviointi. Arvioinnin tulee tekemään ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. Arvioinnin perusteella palveluun tehdään korjauksia, jotta mahdolliset saavutettavuuspuutteet saadaan korjattua.

 

Aikataulut.foli.fi

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. 

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG AA-tason vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Kieltä ei ole merkitty asianmukaisesti. WCAG AA-taso 3.1.1
 • "Pysäkit lähellä"- ja "Suosikit" -painikkeiden painamisesta ei saa ruudunlukijan kautta mitään palautetta. Pysäkin sivulla on linkki nimeltä "Lisää", mutta ruudunlukijan kautta ei anneta mitään palautetta sen painamisesta. Pysäkkien haun hakutuloksista ei myöskään saa ruudunlukijan välityksellä mitään ilmoitusta. WCAG AA-taso 4.1.2, 4.1.3

Seuraavat palvelun osiot eivät ole lainkaan saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Fölin väripaletissa käytetty kullanruskea sävy yhdessä valkoisen tekstin tai graafisten elementtien kanssa ei täytä värikontrastivaatimusta. Värikontrasti on WCAG AA-taso 2:1. 1.4.3, 1.4.11

Lisäksi palvelussa on seuraavia yleisiä saavutettavuuspuutteita:

 • Joidenkin vuorojen kohdalla listassa on * -merkki, mutta missään ei ole saatavilla selitystä merkin merkityksestä.

 

Aikataulut.foli.fi palvelun nykyinen toimittaja on ilmoittanut, että palvelua ei enää kehitetä. Verkkopalvelu suljetaan uusien verkkosivustojen valmistuttua arviolta joulukuussa 2020.

 

Nettilataus / Fölikauppa

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio.

Digipalvelun saavutettavuuden tila: Palvelu täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Palveluun tehdään saavutettavuuskorjauksia auditoinnin perusteella.

Ei-saavutettava sisältö

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen.

Havaittava: Puutteelliset otsikkotasot
Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Sivustolla ei ole käytetty otsikkotasoja (H1-H6).
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.3.1 Informaatio ja suhteet

Havaittava: Sivuston otsikko on kuvan päällä, kontrasti ei välttämättä riittävä.
Otsikkomainen teksti "Fölikauppa" on kuvan päällä, jolloin kontrasti ei välttämättä ole riittävä ja tämä voi haitata sen luettavuutta.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.4.3 Kontrasti (minimi)

Havaittava: Käytetty elementti ei ole tarpeeksi selkeä.
Etusivulla ilmoituksen "Nettilataus on nyt Fölikauppa!" sulkemiseen tarkoitettu "X" luetaan ruudunlukijalla huudahtaen "Iso X"), eikä sen merkitys selviä.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö

Hallittava: Sisäänkirjautumisen aikarajasta ei tule varoitusta/ilmoitusta
Jos sisäänkirjautuneen aikaraja tulee täyteen, järjestelmä kirjaa ulos ja heittää takaisin etusivulle. Ennen uloskirjaamista järjestelmästä pitäisi tulla varoitus/ilmoitus, johon käyttäjän on mahdollista reagoida.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 2.2.1 Säädettävä ajoitus

Ymmärrettävä: Ruudunlukija ei tunnista käytössä olevaa kieltä
Navigaation elementtien visuaalinen kirjoitusasu vaihtaa kieltä, mutta ruudunlukija ei tunnista niiden kieltä, vaan yrittää lukea niitä aiemmin käytössä olleella kielellä.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.1.2 Osien kieli

Ymmärrettävä: Puutteellinen informaatio
Pakollisen kentän tähti-merkillä ei ole selitettä.
Saavutettavuusvaatimukset jotka eivät täyty: 3.3.2 Nimilaput tai ohjeet

 

Föli-fillarit -palvelu

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio. 

Tämä palvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden WCAG AA-tason vaatimukset osittain. Puutteet vaatimusten suhteen ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Seuraavat palvelun osiot tai toiminnot eivät ole täysin saavutettavia joillekin käyttäjäryhmille:

 • Suurin osa etusivun sisällöstä on kuvia tekstistä. Tämä on saavutettavuuden kannalta huono: teksti tulisi esittää tekstinä. WCAG AA-taso 1.1.1, 1.4.5
 • Ruudunlukijakäyttäjän näkökulmasta etusivulla on vain kaksi otsikkoa ja molemmat 3. tason alaotsikoita. Rekisteröitymisen jälkeen sivulla ei ole lainkaan otsikkoa. Sivulla on kuitenkin useita osioita, jolloin osioiden nimet voisi merkitä otsikoiksi. WCAG AA-taso 1.3.1., 2.4.6
 • Rekisteröitymissivulla lomake on toteutettu taulukkona. WCAG AA-taso 1.3.1, 1.4.2
 • Rekisteröitymislomakkeella lomake-elementtejä ei ilmoiteta ruudunlukijan kautta oikein. Ensin luetaan teksti tekstikentän sisällä (jos sellaista on), sitten ruudunlukija ilmoittaa ”ei valittu” ja vasta sen jälkeen lukee kentän nimilapun. Lukemisjärjestyksen pitäisi olla päinvastaisessa järjestyksessä. WCAG AA-taso 3.3.2, 4.1.2
 • Virheilmoituksesta ei tule viestiä ruudunlukijan välityksellä. Kun yrittää lisätä käyttäjän, ruudunlukijan kautta ei tule mitään vahvistusta; lomake vain sulkeutuu ja käyttäjä siirretään etusivulle. WCAG AA-taso 4.1.2, 4.1.3
 • Näppäimistöllä ei pääse sulkemaan tiettyihin lomakekenttiin liittyvää lisätietoruutua. WCAG AA-taso 2.1.1
 • Koodivalidaattori antaa useita virheilmoituksia, joista osa voi vaikuttaa myös apuvälineiden toimintaan. WCAG AA-taso 4.1.1.

Lisäksi palvelussa on seuraavia yleisiä saavutettavuuspuutteita:

 • Lataa korttisi -sivulla on linkki ”i Ohjeet”. ”i” on vain visuaalinen symboli kuvaamaan lisäinformaatiota, ja se tulisi piilottaa ruudunlukijalta. Tällä hetkellä ruudunlukija lukee molemmat ”i” ja ”Ohjeet”. WCAG AA-taso 1.1.1

 

 

Huomasitko puutteita saavutettavuudessa?

Parantaaksemme sivuston saavutettavuutta otamme mielellämme vastaan palautetta, kysymyksiä ja parannusehdotuksia osoitteessa: turku.fi/palaute tai sähköpostitse joukkoliikenne@turku.fi.

Pyrimme parantamaan Föli.fi-verkkopalvelun saavutettavuutta. Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille ja teemme parhaamme puutteiden korjaamiseksi. Vastaamme yleensä viikon sisällä. Lain mukainen vastausaika on enintään 14 vuorokautta.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos et ole tyytyväinen palvelusta vastaavalta saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tarjoamme tukea käyttäjille, joille digipalvelut eivät ole saavutettavissa

Turun kaupungin asiointipisteistä:

 • Skanssin Monitorissa (Skanssinkatu 10, 20730 Turku, puhelin 040 160 4556)
 • Kauppatorin Monitorissa (Aurakatu 8, 20100 Turku)
 • Kirjastoissa on mahdollisuus saada digitukea

 

Turun kaupungin verkko- ja digipalvelujen saavutettavuutta tarkastellaan jatkuvasti

Turku.fi- ja Föli.fi-verkkopalveluista vastaa Turun kaupunki. Haluamme, että mahdollisimman moni käyttäjä pystyy käyttämään digitaalisia palvelujamme. Otamme saavutettavuuden huomioon digitaalisten palvelujen kehityksessä ja teemme jatkuvasti työtä saavutettavuuden parantamiseksi.

Turun kaupungin saavutettavuusosaamista kehitetään suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. Kaupungin saavutettavuuden puitesopimustoimittajat arvioivat kaupungin nykyiset digitaaliset palvelut ja verkkosivustot. Arvioinnin perusteella palveluiden saavutettavuutta kehitetään lain vaatimalle tasolle kunkin palvelun osalta.

Uusien verkkopalveluiden kehittämisessä ja hankinnassa saavutettavuus huomioidaan alusta lähtien. Saavutettavuuskoulutusta järjestetään kaikille osapuolille, jotka osallistuvat verkkopalveluiden kehittämiseen ja niiden sisältöjen tuottamiseen. Kaupungissa on käynnissä projekti Saavutettavuuslain vaatimusten täyttäminen kesään 2021 saakka.