Runkolinjasto 2025

Föli toteuttaa runkolinjastoksi kutsutun uudistuksen 1.7.2025. Uuden linjaston perustan muodostavat runkolinjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Runkolinjoja täydentävät liityntälinjat, täydentävät linjat sekä erikseen räätälöidyt koululais- ja palvelulinjat.

 

Uudistuksella pyritään parantamaan matkustamisen sujuvuutta: lisäämään poikittaisyhteyksiä, parantamaan koko Föli-alueen saavutettavuutta ja tihentämään vuorovälejä. Linjastosuunnittelun edistymistä voi seurata tällä sivulla. 

 

Kuinka tutustua karttaan?

Linjastokartta on toteutettu karttapohjana, joka avautuu tavallisimmilla nettiselaimilla. 

 

Karttaa voi siirtää hiiren kursorilla ja sen mittakaavaa muuttaa painikkein (+/-). Pysäkit tulevat näkyviin, kun karttaa on suurennettu tarpeeksi tai jokin linja klikattu aktiiviseksi.

 

Kunkin linjan tarkemmat tiedot saa näkyviin klikkaamalla linjaa kartalla tai valitsemalla linjan valikosta. Tiedoista löytyy linjalle suunniteltu vuorovälin kuhunkin kellonaikaan. Tarkempaa aikataulusuunnittelua ei ole vielä tehty. Useimmilla linjoilla vuoroväli tulee olemaan hieman kartassa esitettyä heikompi kesäloman aikana.

 

Linjalle suunniteltu ajoaika tarkoittaa kierrosaikaa eli edestakaista matkaa päätteeltä toiselle ja takaisin.

 

Kun linja on valittuna, sen pysäkit näkyvät kartalla valkoisina palloina. 

 

Linjoja voi piilottaa ja ottaa takaisin näkyviin klikkaamalla silmän kuvaa valikossa.

 

Linjastoa voi kommentoida klikkaamalla yläreunasta "Lisää kommentti". Kommentin jättäminen ei vaadi rekisteröitymistä. Kommentit näkee vain Fölin suunnittelutiimi ja kommentteja käytetään apuna suunnittelutyössä. 

Linjastokartta

 

>> Runkolinjasto

Kun kartan avaa, näkyvillä ovat runkolinjat 1-10. Lisää linjoja saa näkyviin klikkaamalla silmän kuvaa linjan kohdalta.

 

Kartassa esitetään koko linjasto:

  • runkolinjat (linjanumerot 1-10)
  • liityntälinjat (L21-L96)
  • täydentävät linjat (T2-T220)
  • palvelulinjat (V1-V6)
  • ne seutu- ja koululaislinjat, joiden on suunniteltu kulkevan nykyisenkaltaisesti (nyk. 52 - nyk. 903)
  • Kaarinan, Raision, Naantalin, Liedon ja Ruskon sisäiset linjat on esitelty kartassa nykyisenlaisina (nyk. K1 - nyk. R2), mutta niihin tehdään mahdollisesti vielä runkolinjastoa tukevia muutoksia.

 

Muutosloki

Viimeisimpään karttaan julkaisupäivän jälkeen tehdyt muutokset listataan tässä.

13.12.2019: Linjastosuunnitelman karttapohja on vaihdettu, mutta itse linjastoon ei ole tehty muutoksia tässä yhteydessä.

1.4.2019: Korjattu runkolinjojen ja liityntälinjojen liikennöintiajat tehdyn päätöksen mukaisiksi: arkisin ja lauantaisin klo 5-24:30, sunnuntaisin klo 6-24:30. Korjattu sunnuntain vuoroväliksi päätöksen mukainen eli parhaimmillaan 15 minuuttia. Varsinaisen yöliikenteen järjestäminen selviää myöhemmin.

Miksi runkolinjasto?

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa sekä nopeuttaa ihmisten jokapäiväistä liikkumista Turun seudulla. Linjastoa ja linjojen keskeistä hierarkiaa selkeytetään, ja linjoja suunnitellaan vastaamaan paremmin tarpeeseen. Uusi kehärunkolinja tuo paljon uusia nopeita ja helppoja matkavaihtoehtoja, kuitenkaan poistamatta nykyisiä toimivia yhteyksiä. Uusi linjasto ja palveluajat vastaavat nykyistä linjastoa paremmin ihmisten alati muuttuvaan liikkumistarpeeseen.

 

Runkolinjoilla kyetään saavuttamaan seudun ydinalue helposti, joustavasti ja nopeasti. Linjaston vaikutusalueella asuville ihmisille runkolinjasto tarjoaa mahdollisuuden järjestää oma liikkuminen lähes täysin joukkoliikenteeseen tukeutuen.

 

 

Suunnittelun eteneminen

Kaksi erilaista linjastovaihtoehtoa (VE1 ja VE2) julkaistiin 24.5.2018. Palautetta kerättiin 16.9.2018 asti. Sähköisiä palautteita saatiin yhteensä noin tuhat. Lisäksi palautetta kerättiin yleisötilaisuuksissa. Saadun palautteen perusteella linjastoon tehtiin pieniä muutoksia.

 

Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta päätti reiteistä 23.1.2019. Turun kaupunginhallitus päätti linjastouudistuksen rahoituksesta 4.3.2019. 

 

Viimeisin kartta runkolinjaston reiteistä on julkaistu 6.3.2019. Linjastosta on edelleen mahdollista antaa palautetta, johon tutustutaan tarkempaa aikataulusuunnittelutyötä tehtäessä. Samanaikaisesti varsinaisen linjastosuunnittelutyön kanssa käynnissä ovat kehitystyöt muun muassa matkustajainformaation, pysäkki-infran ja bussikaluston osalta.

Luonnosarkisto

Alunperin tulevasta linjastosta julkaistiin kaksi vaihtoehtoa, joista kerättiin palautetta yleisöltä.

>> VE1 Laaja vaihtoehto, julkaistu 24.5.2018

>> VE2 Suppea vaihtoehto, julkaistu 24.5.2018