Siirry sisältöön
Turun seudun joukkoliikenne

Runkolinjasto

Runkolinjasto aloittaa 1.7.2025. Uuden linjaston perustan muodostavat runkolinjat, jotka kulkevat niin tiuhaan, että pysäkille voi lähteä vaikka aikataulua katsomatta. Runkolinjoja täydentävät liityntälinjat, täydentävät linjat sekä erikseen räätälöidyt koululais- ja palvelulinjat.

 

""

Tavoitteet

Uudistuksella parannamme matkustamisen sujuvuutta. Runkolinjaston myötä poikittaisia yhteyksiä tulee lisää, linjat liikennöivät tiheämmin ja koko Föli-alueen saavutettavuus paranee.

Runkolinjaston myötä kehitämme paitsi reittejä ja joukkoliikenteen palvelutasoa, myös matkustajille suunnattua informaatiota, pysäkki-infraa ja bussikalustoa.

Miksi runkolinjasto?

Uudistuksen tavoitteena on helpottaa sekä nopeuttaa jokapäiväistä liikkumista Turun seudulla. Linjastoa ja linjojen keskeistä hierarkiaa selkeytetään. Uusi kehärunkolinja tuo paljon uusia nopeita ja helppoja matkavaihtoehtoja. Uusi linjasto ja palveluajat vastaavat nykyistä linjastoa paremmin muuttuviinn liikkumistarpeisiin.

Runkolinjoilla kyetään saavuttamaan Turun seudun ydinalue helposti, joustavasti ja nopeasti. Linjaston vaikutusalueella asuville ihmisille runkolinjasto tarjoaa mahdollisuuden järjestää oma liikkuminen lähes täysin joukkoliikenteeseen tukeutuen.

Ensimmäiset luonnokset runkolinjastosta julkaistiin toukokuussa 2018. Luonnoksista kerättiin palautetta syyskuuhun 2018 asti. Sähköisiä palautteita saatiin yhteensä noin tuhat. Lisäksi palautetta kerättiin yleisötilaisuuksissa. 

Tällä hetkellä suunnitelmia päivitetään vuodelle 2025 sopiviksi.

""