Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Föli.fi

Syftet med Föli – Åboregionens kollektivtrafiks webbplats är att erbjuda användarna en lättanvänd och lättillgänglig webbtjänst enligt lagen om tillhandahållande av digitala tjänster. Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten www.foli.fi/sv och har uppdaterats 5.2.2021. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster, där det förutsätts att offentliga nättjänster ska vara tillgängliga.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Uppfyller alla tillgänglighetskrav.

 

Reseplanerare

TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy, Waltti-ruttplanerare tillgänglighetsutlåtande

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. Utvärdering Pekka Koikkalainen, Eficode, 8.9.2020.

Denna tjänst uppfyller delvis kraven på AA-nivån i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar (WCAG) 2.1. Brister i förhållande till kraven och de undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Följande delar eller funktioner i tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Byte av färdsätt innan ruttsökning görs
 • Hållplatsspecifika tidtabeller
 • Tillägg och redigering av favoritplatser
 • Ändring av noggrannare ruttinställningar i ruttanvisningsvyn
 • Granskning av undantagsmeddelanden för specifika linjer och hållplatser
 • Sökfält

Följande delar av tjänsten är inte alls tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Granskning av de närmaste linjerna och de egna favoriterna på startsidan
 • Granskning av undantagsmeddelanden i fönstret Undantagsinfo som öppnas uppe på sidan
 • Val av synliga kartlager
 • Trafikmedlens läge i realtid
 • Linjespecifika tidtabeller

Dessutom innehåller tjänsten följande allmänna brister i tillgängligheten:

 • Textens skala på 200 % leder till att texterna skärs av. (WCAG 1.4.4)
 • Ändringar i mellanrum leder till att texterna skärs av (WCAG 1.4.12)
 • På webbplatsen finns texter och ikoner som inte har tillräcklig kontrast. (WCAG 1.4.3, 1.4.11)
 • Om laddningen av nya uppgifter tar lång tid på någon del av sidan, förmedlas inte laddningsstatusen på ett tillgängligt sätt. (WCAG 4.1.3)
 • Det finns brister i sidans rubriknivåer och landmärken och de är inte markerade på ett tillgängligt sätt. (WCAG 1.3.1)
 • Undersidornas rubriker (title) nämner inte tjänstens namn. (WCAG 2.4.2)
 • På webbplatsen finns blinkande ikoner som berättar om realtiden och vars blinkande inte kan stoppas. (WCAG 2.2.2)

 

En ny version av tjänsten håller på att utarbetas där lagens krav har beaktats. Tjänsten kommer att publiceras i april 2021.

 

Omatpysäkit.foli.fi

Organisationen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Denna tjänst uppfyller delvis kraven i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar. Brister i förhållande till kraven och de undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Följande delar eller funktioner i tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Karta

Följande delar av tjänsten är inte alls tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Textförklaringar

 

Tjänstens tillgänglighet utvärderas som bäst. Utvärderingen kommer att göras av en utomstående expertorganisation. Utifrån utvärderingen korrigeras tjänsten så att eventuella brister i tillgängligheten blir åtgärdade.

 

Bussar på kartan eller live.foli.fi

Organisationen har själv utvärderat tjänstens tillgänglighet.

Denna tjänst uppfyller delvis kraven i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar. Brister i förhållande till kraven och de undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Följande delar eller funktioner i tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Karta

Följande delar av tjänsten är inte alls tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Textförklaringar

 

Tjänstens tillgänglighet utvärderas. Utvärderingen kommer att göras av en utomstående expertorganisation. Utifrån utvärderingen korrigeras tjänsten så att eventuella brister i tillgängligheten blir åtgärdade.

 

Aikataulut.foli.fi

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. 

Denna tjänst uppfyller delvis kraven på AA-nivån i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar WCAG. Brister i förhållande till kraven och de undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Följande delar eller funktioner i tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Språket har inte markerats på behörigt sätt. WCAG AA-nivå 3.1.1
 • Via skärmläsare får man ingen respons då man trycker på knapparna ”Pysäkit lähellä” och ”Suosikit”. På hållplatsens sida finns en länk som heter ”Lisää”, men via skärmläsare får man ingen respons då man trycker på den. Via skärmläsare får man inte heller något meddelande om sökresultaten då man söker hållplatser. WCAG AA-nivå 4.1.2, 4.1.3

Följande delar av tjänsten är inte alls tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Den guldbruna ton som används i Fölis färgpalett tillsammans med den vita texten eller de grafiska elementen uppfyller inte färgkontrastkravet. Färgkontrasten är WCAG AA-nivå 2:1. 1.4.3, 1.4.11

Dessutom innehåller tjänsten följande allmänna brister i tillgängligheten:

 • För vissa turer finns det ett *-tecken i listan, men det finns ingen förklaring till tecknets betydelse någonstans.

 

Den nuvarande leverantören av tjänsten aikataulut.foli.fi har meddelat att tjänsten inte längre utvecklas. Webbtjänsten stängs uppskattningsvis i december 2020 efter att de nya webbplatserna blivit färdiga.

 

Kortladdning på nätet

Denna tjänst uppfyller delvis kraven på AA-nivå i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar WCAG.

 

Tjänsten Föli-cyklar

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående expertorganisation. 

Denna tjänst uppfyller delvis kraven på AA-nivå i webbinnehållets tillgänglighetsanvisningar WCAG. Brister i förhållande till kraven och de undantag som tillämpas på kraven nämns nedan.

Följande delar eller funktioner i tjänsten är inte helt tillgängliga för vissa användargrupper:

 • Största delen av innehållet på framsidan är bilder av text. Detta är dåligt med tanke på tillgängligheten: Texten bör läggas fram som text. WCAG AA-nivå 1.1.1, 1.4.5
 • Ur skärmläsaranvändarens synvinkel finns på första sidan endast två rubriker och de båda underrubrikerna på nivå 3. Efter registreringen finns ingen rubrik på sidan. På sidan finns dock flera avsnitt, varvid namnen kunde anges som rubriker. WCAG AA-nivå 1.3.1, 2.4.6
 • På registreringssidan har blanketten skapats som en tabell. WCAG AA-nivå 1.3.1, 1.4.2
 • Blankettelementen på registreringsblanketten anmäls inte korrekt via skärmläsaren. Först läses texten inne i textfältet (om det finns en sådan), sedan meddelar skärmläsaren "inte vald" och först därefter läses fältets namnlapp. Läsningsordningen borde vara omvänd. WCAG AA-nivå 3.3.2, 4.1.2
 • Via skärmläsare kommer det inget meddelande om felanmälan. När man försöker lägga till en användare kommer ingen bekräftelse via skärmläsaren; blanketten stängs och användaren flyttas till startsidan. WCAG AA-nivå 4.1.2, 4.1.3
 • Med tangentbordet kan man inte stänga rutan för tilläggsuppgifter i vissa blankettfält. WCAG AA-nivå 2.1.1
 • Kodvalidatorn ger flera felmeddelanden, av vilka en del också kan påverka hjälpmedlens funktion. WCAG AA-nivå 4.1.1.

Dessutom innehåller tjänsten följande allmänna brister i tillgängligheten:

 • På sidan Ladda ditt kort finns länken "i Anvisningar". "i" är bara en visuell symbol för ytterligare information och bör gömmas från skärmläsaren. För närvarande läser skärmläsaren både "i" och "Anvisningar". WCAG AA-nivå 1.1.1

 

En ny version av tjänsten håller på att utarbetas där lagens krav har beaktats. Tjänsten kommer att publiceras i oktober 2020.

 

Noterade du brister i tillgängligheten?

För att förbättra webbplatsens tillgänglighet tar vi gärna emot respons, frågor och förbättringsförslag på adressen:turku.fi/palaute eller per e-post joukkoliikenne@turku.fi.

Vi strävar efter att förbättra tillgängligheten till webbtjänsten Föli.fi. Om du hittar problem som inte beskrivs på den här sidan, informera oss om dem och vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna. Vi svarar vanligtvis inom en vecka. Svarstiden enligt lagen är högst 14 dygn.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven uppfylls. Om du inte är nöjd med det svar du fått av den som ansvarar för tjänsten eller om du inte får något svar alls under två veckor, kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats berättas noggrant hur man kan anföra besvär och hur ärendet behandlas.

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn

www.tillganglighetskrav.fi  
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Vi erbjuder stöd för användare som inte har tillgång till digitala tjänster

Åbo stads servicepunkter:

 • I Monitori i Skanssi (Skansgatan 10, 20730 Åbo, telefon 040 160 4556)
 • I Monitori vid Salutorget (Auragatan 8, 20100 Åbo)
 • I biblioteken är det möjligt att få digitalt stöd.

 

Tillgängligheten till Åbo stads webb- och digitala tjänster granskas kontinuerligt

Åbo stad ansvarar för webbtjänsterna Turku.fi och Föli.fi. Vi vill att så många användare som möjligt ska kunna använda våra digitala tjänster. Vi beaktar tillgängligheten i utvecklingen av digitala tjänster och arbetar kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten.

Åbo stads tillgänglighetskompetens utvecklas systematiskt och målmedvetet. Stadens ramavtalsleverantörer utvärderar stadens nuvarande digitala tjänster och webbplatser. Utifrån utvärderingen utvecklas tjänsternas tillgänglighet till den nivå som lagen kräver för varje tjänst.

I utvecklingen och upphandlingen av nya webbtjänster beaktas tillgängligheten från första början. Tillgänglighetsutbildning ordnas för alla parter som deltar i utvecklingen av webbtjänsterna och produktionen av deras innehåll. I staden pågår projektet Uppfyllande av kraven i tillgänglighetslagen fram till sommaren 2021.