Tillgänglighet

Tillgänglighet

Nästan alla bussar inom Åboregionens kollektivtrafik är låggolvsbussar. Mellan framdörren och mittdörren finns inga trappsteg, vilket gör det lättare att stiga på bussen och att förflytta sig inne i bussen.

Inom Åbo stad trafikerar servicelinjer, som är särskilt anpassade för äldre personer och personer med funktionshinder. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar stanna på andra platser än de egentliga busshållplatserna.

Servicekontoret för kollektivtrafiken i centrum av Åbo är hinderlöst och finns på gatuplanet vid Auragatan 5.

Barnvagnar

Den som åker buss med barnvagn åker gratis inom Åboregionens kollektivtrafik. Bussarna har begränsat utrymme för barnvagnar och rullstolar i närheten av mittdörren. Gången för inte spärras.

Funktionshindrade

I alla bussar finns det sittplatser som särskilt är reserverade för äldre personer och funktionshindrade. Sittplatserna finns i den främre delen av bussen. Vid behov kan man stiga av bussen via framdörren.

Synskadade

Den som är synskadad kan vid påstigningen be busschauffören om hjälp med att stämpla resekortet. Chauffören berättar samtidigt vad saldot på kortet utvisar. Om en synskadad har ett resekort som berättigar till följeslagare, får följeslagen åka gratis tillsammans med den synskadade.

Rullstolar och rollatorer

Av en resenär som är rullstolsburen uppbärs ingen avgift. Ingen avgift debiteras heller av följeslagen, om resenären har ett resekort för funktionshindrade som berättigar till följeslagare. Den som använder rollator kan stiga på bussen via mittdörren, men resekortet måste stämplas vid framdörren. Vid behov kan hjälp begäras av medpassagerna eller chauffören.

Fölis bussar är fulla största delen av dagen och därför vill vi styra resorna med rollator till dagens lugnaste tid, dvs. mitt på dagen (vardagar, starttid kl. 9–12.59). Inte heller dagtid kan vi garantera att det finns plats i bussarna. Såsom normalt i kollektivtrafiken kan man inte ta ombord nya barnvagnar, rollatorer eller rullstolar om bussen redan är full. Beroende på bussen ryms det in två till tre rollatorer. I bussar med lågt golv ryms det bara en rollator i gången.

S.k. elmopeder kan inte transporteras med buss, eftersom det inte finns tillräcklig säkerhetsutrusning för dem.

 

Rekommendera