Tidtabeller och rutter

Tidtabeller och rutter

Kollektivtrafiken i Åboregionen inleds den 1 juli 2014 och ordnas samfällt av sex kommuner. Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko deltar i Föli, dvs. kollektivtrafiken i Åboregionen. När den regionala kollektivtrafiken startar blir det lätt och förmånligt att använda kollektivtrafiken i regionen kring Åbo stad oberoende av kommungränserna.

Bussrutterna och tidtabellerna planeras på kollektivtrafikkontoret. Den trafikant som kör regional trafiken väljs genom konkurrensutsättning.

Rekommendera