Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som kan avhämtas vid Fölis service- och laddningspunkter. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

 

Vintertidtabeller 21.9.2020-25.4.2021

 

Regional trafik

 

Den interna trafiken i Åbo

Linjer för arbetsresor i Åbo 

Linjer för skolresor i Åbo

Servicelinjer i Åbo

Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. 

 

Den interna trafiken inom S:t Karins

 

Den interna trafiken inom Reso

 

Den interna trafiken inom Nådendal

 

Den interna trafiken inom Lundo

 

Den interna trafiken inom Rusko

 

Regiontrafiken utanför Föli-området

Rekommendera