Tidtabeller

Tidtabeller

På denna sida hittar du tidtabeller för regionlinjerna, de interna linjerna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal och Lundo, natt- och servicelinjerna samt linjerna för arbets- och skolresor. Tidtabellerna är samma som i tidtabellshäftet som delas ut till hushåll och företag. Eventuella avvikelser från gällande tidtabeller uppdateras inte i tidtabellerna nedan utan meddelas skilt under Nyheter.

   

  Sommartidtabeller, 23.4.-23.9.2018

   

  Regional trafik

   

  Den interna trafiken i Åbo

  Nattlinjerna i Åbo

  Linjerna för arbetsresor i Åbo

  Linjerna för skolresor i Åbo

  Servicelinjer i Åbo

  • Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

   

  Den interna trafiken i St. Karins

   

  Den interna trafiken i Reso

   

  Den interna trafiken i Nådendal

   

  Den interna trafiken i Lundo

   

  Regiontrafiken utanför Föli-området

   

  Vintertidtabeller, 24.9.-23.4.2018


  Regional trafik

   

  Den interna trafiken i Åbo

  Nattlinjerna i Åbo

  Linjerna för arbetsresor i Åbo

  Linjerna för skolresor i Åbo

  Servicelinjer i Åbo

  • Servicelinjerna hör till kollektivtrafiken, som är öppen för alla. Avvikande från den övriga kollektivtrafiken kan servicelinjens bussar också stanna utanför de egentliga busshållplatserna. Servicelinjens bussar har lågt golv och breda dörrar.

   

  Den interna trafiken i St. Karins


  Den interna trafiken i Reso

   

  Den interna trafiken i Nådendal

   

  Den interna trafiken i Lundo

   

   

  Rekommendera