Anropstrafik

Anropstrafik

Anropstrafiken är kollektivtrafik öppen för alla, där en buss inte trafikerar en fast rutt, utan rutten utformas efter kundernas behov. Kunden ringer direkt till ett fordons telefonnummer på en anropstrafiklinje och kommer överens om arrangemangen med chauffören. Chauffören formar rutten efter det. Anropstrafikens tider är begränsade. Om det kommer mycket beställningar kan det gå så att anropstrafiken inte hinner transportera alla.

Tiderna för och telefonnumren till anropstrafikens turer finns på tidtabellen till varje linje. Anropstrafiken använder små bussar av låggolvstyp (undantaget N6 och N11). De är därför lätta att stiga på och de får också plats exempelvis på höghusgårdar.

Anropsturer körs på följande linjer och områden:

S:t Karins       

 • K2 inom S:t Karins stad, i det på kartan avgränsade området 

Kartta

Lundo             

 • Anropstrafiken i Lundo fr.o.m. 24.4.2017: kommunen delas upp i anropsområden med skilda rutter som trafikeras på bestämda veckodagar. Linje L8 trafikeras tisdagar på följande områden: Pettis, Raukkala, Saukonoja, Pyhältö, Yliskulma, Mahlio och Kilpiö. Linje L9 trafikeras måndagar på följande områden: Ilmarinen, Rauhakylä, Vintala, Kaurinkoski, stationsområdet, Sikilä, Päivästö och Arosuo. Linje L10 trafikeras torsdagar på följande områden: Littois, Vanhalinna, Loukinais, Sillilä, Vierunpuisto, Suopohja, Ketola och Kärpijoki. Linje L11 trafikeras onsdagar och fredagar på följande områden: Tarvasjoki och Liedonperä. Varje anropslinje körs från ovannämnda områden till Lundo centrum och tillbaka.
 • PDF iconAnropstrafiken inom Lundo, sommar
 • PDF iconKartan om anropsområden

 

Nådendal        

 • N1 inom Nådendals stadskärna
 • N7 inom ön Luonnonmaas område, även till och från Nådendals centrum
 • N11 inom före detta Rimito kommun

 

Dessutom gör turerna på följande linjer på anrop små avvikelser inom ramen för tidtabellen, max. några hundra meter, längs rutten:

 • K5 i Pikis
 • N6 i Velkua, Livonsaari och Merimasku
  • Turerna på de här linjerna gör på anrop små avvikelser inom ramen för tidtabellen, max. några hundra meter, längs rutten.
  • De här linjerna kör en fast rutt enligt tidtabellen, och det är inte möjligt att komma överens om tidpunkten.

 

Bussi

Rekommendera