Hur tar jag i bruk cykeln på stationen efter att jag har registrerat mig i Föli och köpt tjänsten?

För att ta i bruk cykeln behöver du Fölis resekort eller ett telefonnummer, som har kopplats till din profil i samband med registreringen. Du kan ta i bruk cykeln genom att

1) trycka på OK och placera Föli-kortet på kortläsaren som finns ovanför bakhjulet och vänta. Vänta, en kort ljudsignal hörs när låsvajern är klar att lösgöras.

Eller

2) ange telefonnumret på sifferknappsatsen (358-xx-xxxxxxx) som finns ovanför bakhjulet och trycka på OK. Därefter mata in den sexsiffriga PIN-koden som du fick vid registreringen och trycka på OK. Därefter hörs en kort ljudsignal och låsvajern är klar att lösgöras.

Kontrollera cykelns skick, justera sadeln till rätt höjd och njut av din cykeltur.

Senare är det även möjligt att ta i bruk en cykel via en mobilapp. Anvisningarna kommer senare när egenskapen tas i bruk. 

Hur återlämnar jag cykeln till stationen efter min cykeltur?

Efter användningen återlämnar användaren cykeln till någon av stadscykelstationerna. Användaren trycker OK på sifferknappsatsen. Därefter låser användaren cykeln vid ett ledigt cykelställ och drar låsningsvajern genom framgaffeln till den plats som anges för vajern. Cykeln ger en ljudsignal som tecken på att återlämnandet har lyckats.  

Stationer

 

 • 1 Hamnen
 • 2 Åbo slott
 • 3 Forum Marinum
 • 4 Varvstorget
 • 5 Föri
 • 6 Vaakahuone
 • 7 Allegatan
 • 8 Ursinsgatan
 • 9 Eriksgatan
 • 10 Humlegårdsgatan
 • 11 Centralstationen
 • 12 Gågatan
 • 13 Kristinegatan
 • 14 Stadshuset
 • 15 Lilltorget
 • 16 Brahegatan
 • 17 Trätorget
 • 18 Busstationen
 • 19 Domkyrkan
 • 20 Biskopsgatan
 • 21 Ikituuri
 • 22 Assistentstigen
 • 23 Tavastgatan
 • 24 Åucs T-sjukhuset
 • 25 Tranebrunnsplan
 • 26 Kuppis järnvägsstation
 • 27 Datacity
 • 28 Kuppisparken
 • 29 Biblioteksbron
 • 30 Stadsteatern
 • 31 Kuppisgatan
 • 32 Kommunalsjukhusvägen
 • 33 Martinsbacken
 • 34 Vattenbussen
 • 35 Skanssi
 • 36 Sjömansgatan
 • 37 Rolan Oy / Nummi
Försäljning av stadscykestationen till en privat aktör

Det är möjligt att utvidga stadscykelsystemet via stadens verksamhet; privata parter har möjlighet att främja utvidgandet av systemet genom att köpa tio eller 15 cykelplatser i form av en stadscykelstation till den egna tomten. Tilläggsuppgifter för uppköp av cykelstationer fås av folifillarit(a)turku.fi

Prissättning

 

Stadscyklarna ingår i Fölis säsongskort

 

Föli-cyklarnas användningsrätt (max. 30 min. per gång) ingår i följande (Åbo regionens) säsongskortsprodukter:

 

 • periodkort på minst 30 dagar
 • årsfrikort
 • s.k. FPA-skolresekort
 • direktdebiteringskort (obs. inte samma som värdekort)
 • permanent kort
 • innehavarspecifikt periodkort.

 

Ibruktagning av cykeln kan göras med FöIi-kort eller med telefonnummer och PIN-kod. Under prövotiden måste ägare till Föli-säsongskort använda sig av Föli-kortet för att identifiera sig vid bruktagningen.

Denna prissättning gäller tills vidare under prövotiden 1.5.2018–30.4.2019.

 

Prissättningen utan Fölis säsongkort

 

Du kan välja användningsrättens längd: en dag 5 €, en vecka 10 € eller en årsavgift 40 € (för 365 dagar).

 

Användningstid

 

Alla alternativen omfattar en 30 minuter lång avgiftsfri användning av en cykel per gång. Antalet användningsgånger är obegränsat i varje alternativ. När 30 minuter överskrids, debiteras användaren för varje påbörjad extra timme enligt bilden. Den längsta användningstiden per gång är fem timmar. Produkten är I kraft fr.o.m. inköpet.

 

Andra biljettprodukter

 

Det finns en egen biljettprodukt för resenärer, som kombinerar kollektivtrafiken med Föli-cyklarna.

 

PDF iconAnvändningsvillkor för stadscykelsystemet.pdf

I samarbete med