Sommartidtabellerna gäller från den 25 april 2016

11.04.2016 09:56

Sommartidtabellerna gäller från den 25 april 2016

Perioden för sommartidtabellen för Åboregionens kollektivtrafik Föli inleds den 25 april 2016. Tidtabellsböckerna delas ut till hushåll och företag i regionen från början av april. Sommartidtabellen gäller till den 25 september 2016.

De viktigaste förändringarna:

  • Nådendals linjer 6 och 7 får under skolornas sommarlov några ytterligare turer under vardagarna så att turintervallet klockan 7-19 på sträckan mellan Åbo och Nådendal är tio minuter.
  • Linje 6 får en tilläggstur per natt, nätterna mellan fredag och lördag och lördag och söndag. Avgångstiderna för de till-lagda turerna är från Lundo kl. 1:00 och från Åbo kl. 1:30.
  • På linje 12 är turintervallet under skolårets vardagar 20 minuter och under skolornas sommarlov som vanligt 30 minu-ter.
  • Rutten för linje K2 ändras: nuvarande rutt - Voivalavägen - Rauhalinnavägen - Rantalanpolku - Karinahemmet - Ru-okokatu - Voivalavägen - nuvarande rutt i båda riktningarna.
  • I tidtabellerna för linje K5 görs små justeringar.
  • Lundo interna linjer L12 ja L13, som trafikeras under skolornas sommarlov får små ändringar. Rutten för linje L12 änd-ras så att rutten till Tarvasjoki körs via Hämeen Härkäties västra gren (lv 2230) till centrum och ända till Tarvashovi varifrån rutten fortsätter till Liedonperäntie. Ändringen gäller också i motsatt riktning. Behovet av linje L13 har visat sig vara så litet att linjen i fråga endast kommer att köras under fredagar.
  • Interna linjerna i Lundo får några ändringar när skolornas hösttermin inleds 16.8. Linje L3:s tur som avgår från skolcentrum kl. 14:45 kommer att ersättas med linje L7 som avgår kl. 14:50. Linjerna L3 till Päivästö, Arosuo och Paavola samt L4 till centrum avgår kl. 15:10 från Ilmaristen koulu. Morgonturen för linje L5 från Yliskulma till Tarvasjoen koulu tidigareläggs så att turen avgår kl. 7:15 från Yliskulma och från Tarvasjoen koulu kl. 7:35. På efter-middagen fortsätter L5:s tur kl. 14:40 från Liedonperä till Tarvasjoen koulu varifrån den kl. 15:30 fortsätter via Hämeen Härkätie (lv 2230) till Yliskulma. Tidtabellen och rutten ändras för första morgonturen för linje L9. Turen avgår kl. 7:10 från korsningen mellan Kaurinkoskentie och Vintalantie och kör den ändrade rutten från Nummelantie via Lapinkul-mantie till Laukkaniityntie och därifrån via Rantatie tillbaka till Lapinkulmantie. Linje L9 som på eftermiddagen avgår kl. 16:05 från skolcentrum åker via Teijula till Vintalantie. Linje L11 får en till tur som avgår kl. 7:05 från hållplatsen vid församlingshemmet i centrum till Tarvasjoen koulu.

Rekommendera

Nyheter

17.01.2018 09:33
Fölis reseplanerare finns nu i mobilappen.
13.11.2017 08:16
I Fölis mobilapp testas nu en mobil periodbiljett för 30 dagar.