Skydd av ensamrätt

Skydd av ensamrätt

Anmälan om skydd av ensamrätt inom Åboregionens kollektivtrafikmyndighets område i enlighet med lagen om transportservice.

Åboregionens kollektivtrafikmyndighet har i 45 § 16.5.2012 beslutat att kollektivtrafiken i Åbo, Reso, Nådendal, S:t Karins, Lundo och Rusko ordnas från och med 1.7.2014 enligt EU:s serviceavtal.

Skydd av ensamrätt ingår i offentliga kontrakt som ingåtts före lagen om transportservice trädde i kraft. Denna skydd av ensamrätt berör alla Föli linjer inom Åboregionens kollektivtrafik och deras influensområden samt linjer som Föli är en kontraktspart för. Ensamrätten berör alltså i princip all kollektivtrafik som bedrivs inom Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko.

Rekommendera