Rutterna för linjerna 92 och 93

Rutterna för linjerna 92 och 93

92 Centrum - Perno varvet

CENTRUM T3 - Auragatan - Eriksgatan - Humlegårdsgatan - Trädgårdsgatan - Banvaktsbrinken - Pansiovägen - Västra bågen - Pernovägen - Ankarbygatan - Docksgatan - PERNO VARVET

92, 93 Perno varvet / Pansio - Centrum - Kråkkärret

Linje 92: PERNO VARVET - Docksgatan - Ankarbygatan - Pernovägen - Västra bågen - Pansiovägen - /
Linje 93: PANSIO - Pansiovägen - /
Banvaktsbrinken - Trädgårdsgatan - Humlegårdsgatan - Eriksgatan - Auragatan - CENTRUM T3 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Gertrudsgatan - Sirkkalagatan - Joukahainengatan - Artillerigatan - Kalevavägen - Perogatan - Gamla Littoisvägen  - Jahnvägen - Littoisvägen - Karvataskugatan - Suurpäägatan - Kattelusgatan - KRÅKKÄRRET

Rutterna för linjerna 92 och 93 på guidekartan

 

Rekommendera