Rutterna för linjerna 21, 21A, 21B, 23, 23A och 23B

Rutterna för linjerna 21, 21A, 21B, 23, 23A och 23B

21, 23 Tortinmäki - Patis - Trätorget

Linje 21: TORTINMÄKI - Säkylävägen - PATIS (Paavola) - Säkylävägen - Patisvägen - Midsommarvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen -/
Linje 23: TORTINMÄKI - Säkylävägen - PATIS (Paavola) - Säkylävägen - Patisvägen - Midsommarvägen - Övre S:t Mariegatan - Moisiovägen - Moisio skolväg - Patisvägen - /
Tammerfors riksväg - Marttilavägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

21, 23 Trätorget - Patis - Tortinmäki

TRÄTORGET PT5 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Marttilavägen - Tammerfors riksväg - /
Linje 21: Flygstationsvägen - Moisiovägen - Moisio skolväg - Midsommarvägen - Patisvägen - Säkylävägen - PATIS (Paavola) - Säkylävägen - TORTINMÄKI
Linje 23: Patisvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Övre S:t Mariegatan - Midsommarvägen - Patisvägen - Säkylävägen - PATIS (Paavola) - Säkylävägen - TORTINMÄKI

21, 21A. 23, 23A Patis (Paavola) - Trätorget

Linjerna 21 och 21A: PATIS (Paavola) - Säkylävägen - Patisvägen - Midsommarvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen - /
Linjerna 23 och 23A: PATIS (Paavola) - Säkylävägen - Patisvägen - Midsommarvägen - Övre S:t Mariegatan - Moisiovägen - Moisio skolväg - Patisvägen - /
Tammerfors riksväg - Marttilavägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

21, 21A, 23, 23A Trätorget - Patis (Paavola)

TRÄTORGET PT5 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan- Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Marttilavägen - Tammerfors riksväg - /
Linjerna 21 och 21A: Flygstationsvägen - Moisiovägen - Moisio skolväg - Midsommarvägen - Patisvägen - Säkylävägen - PATIS (Paavola)
Linjerna 23 och 23A: Patisvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Övre S:t Mariegatan - Midsommarvägen - Patisvägen - Säkylävägen - PATIS (Paavola)

21, 21A, 22M Övre S:t Marie - Moisio - Trätorget

ÖVRE S:T MARIE - Midsommarvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen - Tammerfors riksväg - Marttilavägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

21, 21A, 21B, 22M Trätorget - Moisio - Övre S:t Marie

TRÄTORGET PT5 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Marttilavägen - Tammerfors riksväg - Flygstationsvägen - Moisiovägen - Moisio skolväg - /
Linjerna 21 och 21A: Midsommarvägen - ÖVRE S:T MARIE
Linje 21B: Midsommarvägen - Övre S:t Mariegatan - Patisvägen - Midsommarvägen - ÖVRE S:T MARIE

23, 23A, 23B, 22B Övre S:t Marie - Ruuska - Moisio - Trätorget

ÖVRE S:T MARIE - Midsommarvägen - Övre S:t Mariegatan - Moisiovägen - Moisio skolväg - Patisvägen - Tammerfors riksväg - Marttilavägen - Kärsämäkivägen - Raunistulaallén - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Aningaisgatan - Mariegatan - TRÄTORGET PT6

23, 23A, 22B Trätorget - Moisio - Ruuska - Övre S:t Marie

TRÄTORGET PT5 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Västerlånggatan - Chaufförsgatan - Bangårdsgatan - Klädesfabriksgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Kärsämäkivägen - Marttilavägen - Tammerfors riksväg - Patisvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Övre S:t Mariegatan - Midsommarvägen - ÖVRE S:T MARIE

Rutterna för linjerna 21, 21A, 21B, 23, 23A och 23B på guidekartan

Rekommendera