Rutterna för linjerna 14 och 15

Rutterna för linjerna 14 och 15

14, 15 Starrbacka - Oriketo - Centrum - Erikvalla / Kakskerta

STARRBACKA - Vaistevägen - Messingsgatan - Selgatan - Långholmsgatan - Lastgatan - Bilgatan - Brännverksgatan - Oriketogatan - Gamla Tammerforsvägen - Hamarogatan - Emmausgatan - Magnus Tavasts gata - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Raunistulavägen - Virusmäkivägen - Virusmäkirampen - Aningaisbron - Västralånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - Eriksgatan  - CENTRUM T41

CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allagatan - Martinsbron - Östra Strandgatan - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen - Hirvensalobron - Kakskertavägen - Samppavägen- ERIKVALLA

CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allagatan - Martinsbron - Östra Strandgatan - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen - Hirvensalobron - Kakskertavägen - Brinkhallsvägen/Vapparvägen - Harjattulavägen - KAKSKERTA (Harjattula)

14, 15 Emmausgatan - Centrum - Erikvalla / Kakskerta

EMMAUSGATAN - Magnus Tavasts gata - Gamla Tammerforsvägen - Raunistulaallén - Raunistulavägen - Virusmäkivägen - Virusmäkirampen - Aningaisbron - Västralånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - Eriksgatan  - CENTRUM T41

CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allagatan - Martinsbron - Östra Strandgatan - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen- Hirvensalobron - Kakskertavägen - Samppavägen- ERIKVALLA

CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allagatan - Martinsbron - Östra Strandgatan - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen- Hirvensalobron - Kakskertavägen - Brinkhallsvägen/Vapparvägen - Harjattulavägen - KAKSKERTA (Harjattula)

14 Erikvalla - Centrum - Oriketo - Starrbacka

ERIKVALLA - Samppavägen - Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Sjömansgatan - Östra Strandgatan - Kvarnbron - Skolgatan -  Eriksgatan - CENTRUM T42 - Eriksgatan - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Raunistularampen - Virusmäkivägen - Raunistulavägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Magnus Tavasts gata - Emmausgatan - Hamarogatan - Gamla Tammerforsvägen - Oriketogatan - Brännverksgatanu - Bilgatan - Lastgatan - Långholmsgatan - Selgatan - Messingsgatan - Vaistevägen - STARRBACKA

15 Kakskerta (Harjattula) - Centrum - Oriketo - Starrbacka

KAKSKERTA (Harjattula) -  Harjattulavägen - Brinkhallsvägen/Vapparvägen - Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Sjömansgatan - Östra Strandgatan - Kvarnbron - Skolgatan -  Eriksgatan - CENTRUM T42 - Eriksgatan - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Raunistularampen - Virusmäkivägen - Raunistulavägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Magnus Tavasts gata - Emmausgatan - Hamarogatan - Gamla Tammerforsvägen - Oriketogatan - Brännverksgatanu - Bilgatan - Lastgatan - Långholmsgatan -  Messingsgatan - Vaistevägen - STARRBACKA

14, 15 Kaivoinen - Harlax- Centrum - Oriketo - Starrbacka

KAIVOINEN - Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen - Stålarmsgatan - Sjömansgatan - Östra Strandgatan - Kvarnbron - Skolgatan -  Eriksgatan - CENTRUM T42 - Eriksgatan - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Raunistularampen - Virusmäkivägen - Raunistulavägen - Raunistulaallén - Gamla Tammerforsvägen - Magnus Tavasts gata - Emmausgatan - Hamarogatan - Gamla Tammerforsvägen - Oriketogatan - Brännverksgatanu - Bilgatan - Lastgatan - Långholmsgatan - Selgatan - Messingsgatan - Vaistevägen - STARRBACKA

14, 15 Centrum - Harlax- Kaivoinen

CENTRUM T41 - Eriksgatan - Allagatan - Martinsbron - Östra Strandgatan - Sjömansgatan - Stålarmsgatan - Hirvensalo parkvägen- Hirvensalobron - Kakskertavägen- KAIVOINEN

Rutterna för linjerna 14 och 15 på guidekartan

 

Rekommendera