Rutten för linje P2

Rutten för linje P2

Trätorget - Huhkola
 

Laukkavuori och Kråkkärret

TRÄTORGET PT2 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Multavierugatan - Universitetsgatan - Väverigatan - Lonttisvägen - Helsingforsgatan - Suntiovägen - Kyrkovägen - Vattumansgatan - Kyrkovägen, hälsostation - Kyrkovägen - Suntiovägen - Nummisparkgatan - Hagåkergatan - Hallisvägen - Ekvägen - Gamla Tavastlandsvägen - Stampvägen - Kurala - Stampvägen - Gamla Tavastlandsvägen - Virmuvägen - Säkögatan - Fägränd - Jahnvägen - Gamla Littoisvägen - Perogatan - Kraftgatan - Prisma - Sädesärlegatan- Laukkavuori - Sädesärlegatan- Jahnvägen - Littoisvägen - Sidensvansgatan - Spillkråkegatan - Näktergalsgatan - Fasangatan - Littoisvägen - Suurpäägatan - Kattelusgatan - Kråkkärret ändhållplats - Kattelusgatan - Suurpäägatan - Karvataskugatan - Littoisvägen - Hintza Knaps gata - Svalasvägen - Estgatan - Rådsgatan - Rådmansstigen - Magistratsgatan - Skrivargatan - Borgmästargatan - Björngatan - Östra bågen - SKANSEN

Kohmo och Svalsvängen

TRÄTORGET PT2 - Sibeliusgatan - Brahegatan - Eriksgatan - Multavierugatan - Universitetsgatan - Väverigatan - Lonttisvägen - Helsingforsgatan - Suntiovägen - Kyrkovägen - Vattumansgatan - Kyrkovägen, hälsostation - Kyrkovägen - Suntiovägen - Nummisparkgatan - Hagåkergatan - Hallisvägen - Ekvägen - Gamla Tavastlandsvägen - Stampvägen - Kurala - Stampvägen - Gamla Tavastlandsvägen -  Kuralagatan  - Jahnvägen - Kohmovägen - Lillrasigatan - Kohmo - Lillrasigatan - Kohmovägen - Jahnvägen - Gamla Littoisvägen - Perogatan - Kraftgatan - Prisma - Jahnvägen - Littoisvägen - Fimbulvägen - Svalsvängen - Tornsvalan - Svalsvängen - Fimbulvägen - Sidensvansgatan - Spillkråkegatan - Näktergalsgatan - Fasangatan - Littoisvägen - Hintza Knaps gata - Svalasvägen - Estgatan - Rådsgatan - Rådmansstigen- Magistratsgatan - Skrivargatan - Borgmästargatan - Björngatan - Östra bågen - SKANSEN

Rutten för linje P2 på guidekartan

 

Rekommendera