Rutten för linje 80

Rutten för linje 80

Runosbacken - Perno varvet

RUNOSBACKEN - Rustmästarevägen - Vahtovägen - Lantvärnsgatan - Kvartermästaregatan - Signalistgatan - Norra Bågen - Tammerfors riksväg  - Markulavägen - Suikkilavägen - Mässfältsgatan - Pernovägen - Ankarbygatan - Docksgatan - PERNO VARVET

Perno varvet - Runosbacken

PERNO VARVET - Docksgatan - Ankarbygatan - Pernovägen - Mässfältsgatan - Suikkilavägen - Markulavägen - Tammerfors riksväg - Norra Bågen - Signalistgatan - Kvartermästaregatan - Lantvärnsgatan - Vahtovägen - Rustmästarevägen - RUNOSBACKEN

Rutten för linje 58 på guidekartan

Rekommendera