Rutten för linje 8

Rutten för linje 8

Trätorget - Järnvägsstationen - Runsala

TRÄTORGET PT1 - Mariegatan – Brahegatan – Bangårdsgatan (Järnvägsstationen) - Stockholmsgatan - Runsalavägen - Vasavägen - Kanslersvägen - Pansiovägen - Vientiväylä - Importgatan - Runsalabron - Runsala parkväg ( - Kansanpuistontie - Runsala parkväg) - Saarovägen - RUNSALA

Runsala - Järnvägsstationen - Trätorget

RUNSALA - Saarovägen - Runsala parkväg (- Kansanpuistontie - Runsala parkväg) - Runsalabron - Importgatan - Tuontiväylä - Pansiovägen - Kanslersvägen - Vasavägen - Runsalavägen - Stockholmsgatan - Bangårdsgatan (Järnvägsstationen) – Brahegatan – Sibeliusgatan – TRÄTORGET PT1

Rutten för linje 8 på guidekartan

Rekommendera