Rutten för linje 77

Rutten för linje 77

Patis - TURUN LYSEO - RIESKALÄHDE SKOLA

PATIS (Paavola) - Säkylävägen - Patisvägen - Midsommarvägen - Moisio skolväg - Moisiovägen - Flygstationsvägen (- Tammerfors riksväg - Vahtovägen - Rustmästarevägen (Turun Lyseo) - Norra Bågen) - Tammerfors riksväg - Ekhagsvägen -Jölliplan - RIESKALÄHDE SKOLA

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera