Rutten för linje 74

Rutten för linje 74

Kråkkärret - Jahnvägen - Hansängen - NUMMENPAKKA SKOLA

KRÅKKÄRRET - Kattelusgatan - Suurpäägatan - Karvataskugatan - Littoisvägen - Jahnvägen  - Fägränd - Säkögatan - Virmuvägen (Hannunniittu skola) - Gamla Tavastlandsvägen - Chorellgatan - Tavastlandsvägen - Nummisparkgatan - Simolagatan - Prästgatan - NUMMENPAKKA SKOLA

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera