Rutten för linje 61

Rutten för linje 61

Ilpois - Centrum - Logomo - Vienola

ILPOIS - Joachimgatan - Laukkällsgatan- Ilpoisvägen - Peltolavägen - Nylandsvägen - Nylandsgatan -Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - Centrum T11 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Göransgatan - Hampspinnaregatan - Peder Walds gata - Vakka-Suomivägen - Lukoilavägen - Gustavsvägen - Talinkorpivägen - Göteborgsgatan - Suikkilavägen - Aunelavägen - Vienolavägen - VIENOLA

Vienola - Logomo - Centrum - Ilpois

VIENOLA - Vienolavägen - Aunelavägen - Suikkilavägen - Göteborgsgatan - Talinkorpiväge - Gustavsvägen - Lukoilavägen - Vakka-Suomivägen - Peder Walds gata - Hampspinnaregatan - Göransgatan - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - CENTRUM T85 - Slottsgatan - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Nylandsgatan - Nylandsvägen - Peltolavägen - Ilpoisvägen - Laukkällsgatan - Joachimgatan - ILPOIS

Rutten för linje 61 på guidekartan

Rekommendera