Rutten för linje 60

Rutten för linje 60

60 Svalas - Centrum - Suikkila

SVALAS - Estgatan - Rådsgatan - Rådmansstigen - Magistratsgatan - Skrivargatan - Borgmästargatan - Björngatan - Svartågatan - Lemminkäinengatan - Kinakvarngatan - Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T11

60 Centrum - Svalas

CENTRUM T12 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Kinakvarngatan - Lemminkäinengatan - Svartågatan - Björngatan - Borgmästargatan - Skrivargatan - Magistratsgatan - Rådmansstigen - Rådsgatan - Estgatan - Svalasvägen - SVALAS

60 Suikkila - Centrum - Svalas

SUIKKILA - Bratislavagatan - Leningradsgatan - Göteborgsgatan - Talinkorpivägen - Gustavsvägen - Suikkilavägen - Satakuntavägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - Auragatan - CENTRUM T12

60 Centrum - Suikkila

CENTRUM T11 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan -  Aningaisgatan - Aningaisbron - Satakuntavägen - Suikkilavägen - Gustavsvägen - Talinkorpivägen - Göteborgsgatan - Leningradsgatan - Bratislavagatan - SUIKKILA

Rutten för linje 60 på guidekartan

Rekommendera