Rutten för linje 52

Rutten för linje 52

52 Hirvensalo - Moikois - Centrum - Mariegatan

 52 PRÄSTHOLM - Prästholmsgatan - Kaistaruddsvägen - Notgatan - Seitskärsgatan - Kakskertavägen - Moikois - Hongaisvägen - Kakskertavägen - Hirvensalobron - Hirvensalo parkvägen  - Stålarmsgatan - Österlånggatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - MARIEGATAN

52A PRÄSTHOLM - Kaistarniemi - Harlax

PRÄSTHOLM - Prästholmsgatan - Kaistaruddsvägen - Notgatan - Seitskärsgatan - Kakskertavägen - Tammistovägen - HAARLAX

 

 

 

Rutterna för skollinjerna på guidekartan

Rekommendera