Rutten för linje 28

Rutten för linje 28

Kohmo - Centrum - Länsinummi

KOHMO - Lillrasigatan -  Kohmovägen - Jahnvägen - Kuralagatan - Gamla Tavastlandsvägen  - Chorellgatan - Tavastlandsvägen - Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T13 - Auragatan - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Satakuntavägen - Varkkabergssgatan - Eskos gata - Sockenskomakaregatan - Auroragatan - Kungsbäcksvägen - LÄNSINUMMI.

Länsinummi - Centrum - Kohmo

LÄNSINUMMI - Kungsbäcksvägen - Auroragatan - Sockenskomakaregatan - Eskos gata - Varkkabergssgatan - Satakuntavägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan -  Slottsgatan - CENTRUM T83 - Slottsgatan - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Tavastlandsvägen - Chorellgatan - Gamla Tavastlandsvägen - Kuralagatan - Jahnvägen - Kohmovägen - Lillrasigatan - KOHMO.

Rutterna för nattlinjerna på guidekartan

Rekommendera