Rutten för linje 18

Rutten för linje 18

Runosbacken - Centrum - Harittu

RUNOSBACKEN - Rustmästarevägen - Vahtovägen - Lantvärnsgatan - Kvartermästaregatan - Signalistgatan - Norra bågen - Tammerfors riksväg  - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - CENTRUM T83 - Slottsgatan -Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Kommunalsjukhusvägen - Luolavuorivägen - Peltolavägen - Hampgatan - Södra bågen - Kataraisvägen - Egentliga Finlands gata - Skäribovägen - HARITTU.

Harittu - Centrum - Runosbacken

HARITTU - Egentliga Finlands gata  - Kataraisvägen - Södra bågen - Hampgatan - Peltolavägen - Luolavuorivägen - Kommunalsjukhusvägen - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - Slottsgatan - CENTRUM T84 - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aninkaistenkatu - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Tammerfors riksväg -  Norra bågen - Signalistgatan - Kvartermästaregatan - Lantvärnsgatan - Vahtovägen - Rustmästarevägen - RUNOSBACKEN.

Rutten för linje 18 på guidekartan

Rekommendera