Rutten för linje 13

Rutten för linje 13

Takakirves / Impivaara simhall - Centrum - Uittamo

TAKAKIRVES - Palttagatan - Valkiasvuorigatan - Pulmussuogatan - Pulmussuovägen- / 
IMPIVAARA SIMHALL - Simhallsstigen - Impivaaragränden - Kekkurivägen- /
Markulavägen - Mullivägen - Partavägen - Tammerfors riksväg  - Tammerforsvägen - Aningaisbron - Västerlånggatan - Brahegatan - Slottsgatan - CENTRUM T85 - Slottsgatan - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Tavastgatan - Nylandsgatan - Nylandsvägen - Kommunalsjukhusvägen - Askaisvägen - Ispois parkväg - Rätiälägatan - Ispois parkväg - Ryttaregatan - Regementsvägen - Rusthållsbrinken - Rusthållsgatan - Regementsvägen - UITTAMO

Centrum - Takakirves / Impivaara simhall

CENTRUM T84 - Slottsgatan - Brahegatan - Mariegatan - Aningaisgatan - Aningaisbron - Tammerforsvägen - Tammerfors riksväg - Partavägen - Mullivägen - Markulavägen - /
Pulmussuovägen - Pulmussuogatan - Skjutbanegatan - Palttagatan - TAKAKIRVES
Kekkurivägen - Simhallsstigen - IMPIVAARA SIMHALL

Uittamo - Centrum - Takakirves / Impivaara simhall

UITTAMO - Regementsvägen - Rusthållsgatan  - Rusthållsbrinken - Regementsvägen - Ryttaregatan - Ispois parkväg - Rätiälägatan - Ispois parkväg - Askaisvägen - Kommunalsjukhusvägen - Nylandsvägen - Nylandsgatan - Tavastgatan - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - Slottsgatan - CENTRUM T84

Rutten för linje 13 på guidekartan

Rekommendera