Rutten för linje 12

Rutten för linje 12

Kråkkärret - Centrum - Oxbacka

KRÅKKÄRRET - Kattelusgatan - Suurpäägatan - Karvataskugatan - Littoisvägen - Jahnvägen - Skarppakullavägen - Begravningsplatsvägen - Nylandsvägen - Kaskisvägen - Kaskisgatan - Aurabron - Auragatan - CENTRUM T3 - Auragatan - Eriksgatan - Humlegårdsgatan - Trädgårdsgatan - Banvaktsbrinken - Pansiovägen - Vitkalagatan - Järnverksgatan - Suikkilavägen - Okgatan - OXBACKA

Oxbacka - Centrum - Kråkkärret

OXBACKA - Okgatan - Suikkilavägen - Järnverksgatan - Vitkalagatan - Pansiovägen - Banvaktsbrinken - Trädgårdsgatan - Humlegårdsgatan - Eriksgatan - Auragatan - CENTRUM T4 - Auragatan - Aurabron - Kaskisgatan - Kaskisvägen - Nylandsvägen - Begravningsplatsvägen - Skarppakullavägen - Jahnvägen - Littoisvägen - Karvataskugatan - Suurpäägatan - Kattelusgatan - KRÅKKÄRRET

Rutten för linje 12 på guidekartan

 

 

Rekommendera