Rabattbiljetter

Rabattbiljetter

Barn och ungdomar, studerande, seniorer och funktionsnedsatta kan beviljas rabatt på resekort under vissa förutsättningar.

Rätten till rabatt registreras på kundens personliga resekort vid Fölis serviceställe. Resekortet kan laddas med en period eller med värde. Man kan endast köpa ett rabatterat resekort åt sig själv.

Barn under 15 år kan köpa rabatterade enkelbiljetter på bussen. Barn under 7 år reser gratis med en betalande passagerare eller med en passagerare med barn och barnvagn. Värnpliktiga får resa med en enkelbiljett för barn då de visar upp sitt beväringskort eller intyg över civiltjänstgöring för chauffören.

Frikort beviljas krigsinvalider, frontveteraner och förvärvsarbetande handikappade med en invaliditetsgrad på minst 60 % som är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko.

Rekommendera