Barn och unga

Barn och unga

Rabatterade värde- eller periodkort beviljas barn under 15 år och ungdomar mellan 15 och 19 år som är mantalsskrivna eller bosatta i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko. Resekort kan köpas och laddas vid Fölis serviceställen. Resekort kan även laddas vid Fölis laddningsställen och via webbladdningstjänsten.

Kortalternativ

Värdekort för barn eller ungdomar

Den summa som debiteras från kortet beror på tidpunkten för resan. I priset ingår en omstigningsrätt på två timmar. Då värdekortet grundas laddas det med minst 10 €. Senare kan kortet laddas med 10 €, 20 €, 30 € o.s.v., dock högst 200 €.

Värdekortet är giltigt tre år efter laddningen.

Priser

 • Barn < 15 år
  • Normalpris 1,10 €
  • Dag 1,10 € (må-fre 9-12.59)
  • Natt 2,10 € (23-04)
 • Unga 15-19 år
  • Normalpris 1,70 €
  • Dag 1,45 € (må-fre 9-12.59)
  • Natt 2,70 € (23-04)
    

Periodkort för barn eller ungdomar

Periodkortet gäller i 30 dagar från det första brukstillfället. Kortet gäller för dag- och nattrafik, inklusive nattrafiken efter den sista giltighetsdagen. Med periodkortet kan man göra hur många resor som helst. Kortets pris bestäms enligt de priser som gäller vid laddningstillfället.

Priser

 • Barn < 15 v, 30 dgr
  • Normalpris 26 €
  • Laddningen på webben 23 €
  • Tilläggsdagar för 10 euro 10
 • Unga 15-19 år, 30 dgr
  • Normalpris 36 €
  • Laddningen på webben 33 €
  • Tilläggsdagar för 10 euro 8
    

Dubbelkort för ungdomar

När ett nytt kort grundas, laddas det med priset för ett periodkort. Till en början fungerar kortet som ett värdekort. Om priset för resorna under 30 dagar överskrider priset för ett periodkort, omvandlas kortet till ett periodkort. Att resa i 30 dagar kostar högst lika mycket som ett periodkort. Den summa som debiteras från kortet är beroende av åldersgrupp och tidpunkten för resan. I priset ingår en omstigningsrätt på två timmar.

Med Dubbelkortet kan man endast betala en persons resa i taget.

Laddningsalternativ:

 • Kortet fungerar som värdekort och 30-dygnsperioden gäller. Då du betalar för en ny period, krediteras du för det saldo som återstår. Obs! Den nya perioden startar redan nästa gång kortet används.
 • Kortet fungerar som värdekort och 30-dygnsperioden har gått ut (pengar kvar på kortet). Då du betalar för en ny period, krediteras du för det saldo som återstår. Den nya perioden startar nästa gång kortet används.
 • Kortet fungerar som periodkort (inga pengar kvar på kortet). Du betalar priset för en ny period. Den nya perioden startar, då kortet används första gången efter att den pågående perioden gått ut. Du förlorar inte en enda dag av den pågående perioden.
   

Kortet beviljas ungdomar mellan 15 och 19 år som är mantalsskrivna eller bosatta i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko. Dubbelkortet för ungdomar upphör att fungera när den unga har fyllt 20 år. Kortet och det återstående värdet kan användas igen när kortet har uppdaterats till ett studerandekort eller vuxenkort vid kollektivtrafikens servicebyrå.

Priser

 • Laddningen 36 €
  • Normalpris 1,70 €
  • Dag 1,45 € (må-fre 9-12.59)
  • Natt 2,70 € (23-04)

 

 

Rekommendera