Periodkortens priser stiger den 9 januari 2020

18.12.2019 09:50

Periodkortens priser stiger den 9 januari 2020

Under sitt möte den 11 december 2019 beslutade kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion om prishöjningar för Fölis periodkort. Priserna stiger med 1–3 euro per månad beroende på kundgrupp. Resekortens eller enkelbiljetternas priser har inte höjts en enda gång under Fölis tid, dvs. från och med den 1 juli 2014.

Periodkortens nya priser är:

  •     vuxna 30 dygn 55 €
  •     vuxna 90 dygn 148 €
  •     vuxna 180 dygn 275 €
  •     unga, studerande, seniorer, handikappade 30 dygn 38 €
  •     barn 27 €

 

Priserna träder i kraft den 9 januari 2020.

 

Rekommendera

Nyheter

20.12.2019 10:08
Flera resekort har skickats till Föli och de väntar på att deras ägare kommer att hämta dem.