Gå till innhållet
Åbo regiontrafik

Om ett år är var femte Föli-buss eldriven

nyheter

|

10.9.2020

Föli får 47 nya elbussar när de nya trafikavtalen träder i kraft sommaren 2021. I det anbudsförfarande som nu avgjorts fanns två objekt, varav det ena omfattar linjerna 6, 7, 7A, 32 och 42 och det andra linjerna 8, 13 och 61.

Trafiken enligt de nya avtalen börjar den 1 juli 2021. Inom Föli-området trafikerar sedan tidigare sex elbussar på linje 1. Hela Föli-trafiken omfattar ungefär 260 bussar, och elbussarnas andel blir därmed ungefär en femtedel.

Åbo har som mål att vara klimatneutralt 2029. Med de nya avtalen kommer omkring 3,4 miljoner kilometer per år att köras med utsläppsfria och tysta elbussar i stället för med dieselbussar. På detta sätt minskar man koldioxidutsläppen med 4 300 ton per år.

-    Föli tar nu ett stort steg mot klimatneutral kollektivtrafik. Det är fint att vi får många elbussar över hela Föli-området, då de hittills bara har trafikerat på en linje i Åbo, säger kollektivtrafikdirektör Sirpa Korte. 

Nobina Oy börjar trafikera i Nådendal och Kråkkärret

Det större objektet i anbudsförfarandet omfattade både regional trafik och trafik inom Åbo. Linjerna 6, 7 och 7A trafikerar från Åbo till Lundo, S:t Karins, Reso och Nådendal. Linjerna 32 och 42 går från Kråkkärret till Pansio och Perno. Avtalet omfattar också nattlinje 31 samt pendlingstrafiken på linjerna 92 och 93. Linjerna trafikeras av sammanlagt 42 boggibussar. Trafiken på dessa linjer kommer framöver att skötas helt med elbussar. På grund av de långa leveranstiderna för elbussar är det möjligt att det blir en övergångstid i början av avtalet, då trafiken inleds med annan än eldriven materiel.

Anbudsförfarandet vanns av Nobina Oy, som inte tidigare trafikerat inom Föli-området. Nobina vann linjerna 6, 7 och 7A redan i vintras, men konkurrensutsättningen avbröts då eftersom det förekom ett fel i den. 

-    Åbo och de omgivande kommunerna är en intressant kollektivtrafikmarknad, och det är väldigt fint att få bidra till utvecklingen av den. Jag tror också att vår moderna materiel kommer att göra kollektivtrafiken i Åboregionen ännu mer lockande, berättar Nobinas verkställande direktör Petri Auno.

LS-Liikennelinjat Oy fick trafiken inom Åbo

Det mindre anbudsförfarandet gällde trafik med 18 bussar. Linjerna 8, 13 och 61 kommer framöver att trafikeras av LS-Liikennelinjat Oy, som erbjöd 5 elbussar för trafik. Elbussarna kommer att trafikera på linje 8 till Runsala och på en del turer på linje 13 till Uittamo. Linjerna 13 och 61 får också fyra bussar som drivs av förnybara bränslen, vilket också bidrar till att minska stadens koldioxidutsläpp.

-    Det är fint att ett sådant här litet lokalt bussbolag bevaras i Åboregionen. Vi får möjlighet att bekanta oss med elbusstekniken i en lämplig skala, säger LS-Liikennelinjat Oy:s styrelseordförande Pasi Muurinen.

Båda trafikavtalen ingås för tiden 1.7.2021–30.6.2029. Det finns en option för förlängning av avtalen för tiden 1.7.2029–30.6.2031. Det större avtalet är värt ungefär 8,9 miljoner euro per år, medan det mindre är värt 3,2 miljoner euro. Jämfört med de nuvarande kostnaderna för samma linjer kommer den årliga inbesparingen att bli 1,4 miljoner euro. Fem anbud kom in för vardera anbudsförfarandet.