Ofta ställda frågor

Ofta ställda frågor

Biljetter

Engångsbiljetten för vuxna, 3 euro, är för dyr, kunde inte priset sänkas?

Om engångsbiljetten känns dyr, lönar det sig också för tillfälliga passagerare att skaffa sig ett värdekort för Åbo regiontrafik. Priset på en resa med värdekort är förmånligare än en engångsbiljett, t.ex. 2,20 euro för vuxna (nattaxa separat). En tvåtimmars gratis omstigningsrätt gäller såväl dem som reser med värdekort som dem som reser med engångsbiljett.

I vilket område kan man resa med Fölis biljetter och resekort?

Till Föli-området hör Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo och Rusko. Områdets gränser fastställs enligt kommungränserna. Fölis biljetter fungerar också på flera linjer som fortsätter utanför området (bl.a. 700–709, 801), men bara inom de nämnda sex kommunerna. Om resan till exempel går till Pargas med linje 801, kan man inte betala för en del av resan med en Föli-biljett, utan man måste köpa en separat biljett ända till Pargas av chauffören. Information om andra än Föli-områdets priser och rutter finns bland annat på Matkahuoltos och TLO: webbplatser.

Kan man betala med bankkort i bussen?

Från och med 27.1.2021 kan man i bussar betala resan med bank- eller kreditkort.

Kan man göra om ett värdekort till ett periodkort eller tvärtom?

Det går att byta korttyp gratis på Fölis servicekontor. Det rekommenderas att man först använder saldot på kortet så långt det räcker. När man byter korttyp försvinner eventuella laddningar (värde/dagar) som finns kvar på kortet, och de kompenseras inte.

Nätladdningen överfördes inte till resekortet. Vad ska jag göra?

När du laddar kortet via nätladdningstjänsten är det viktigt att vänta på att webbläsaren tar dig tillbaka till tjänsteproducentens sida. Om pengar har dragits från kontot men inte överförts till kortet ska man antingen gå till Fölis servicebyrå (Auragatan 5, Åbo), ringa eller ta kontakt via feedbacktjänsten. Det går snabbare att utreda saken om du ger oss resekortets nummer och betalningens referensnummer.

Var kan man kolla kortets saldo?

Saldot på ett värdekort eller giltighetstiden för ett periodkort kan man kolla via nätladdningstjänsten genom att registrera sig som användare. Saldot syns även på bussens läsare när man visar kortet. Man kan också kolla kortets saldo på Fölis laddnings- och servicepunkter.

Vad förutsätter gottgörelse av resekort?

  • Gottgörelse av periodkort förutsätter att perioden inte har börjat. Dagar i redan påbörjade perioder ersätts inte.
  • Gottgörelse på grund av sjukfrånvaron förutsätter en ansökan med läkarintyg, och att kunden inte har haft möjlighet att använda kollektivtrafiken under en oavbruten period på minst en månad.
  • Gottgörelse till dödsbo förutsätter ansökan. Ansökan om gottgörelse ska lämnas in till Föli inom ett år från dödsdagen.
  • Om gottgörelse behövs på grund av ett fel som begåtts av Föli uppbärs ingen handläggningsavgift oberoende av gottgörelsesätt. Begäran om utredning ska lämnas in inom två (2) månader från händelsen.

 

Tidtabeller

Varför följer inte bussarna tidtabellerna på hållplatserna?

På papperstidtabellen som finns på hållplatsen står den tid då bussen uppskattas passera hållplatsen. I verkligheten kan bussen vara vid hållplatsen lite tidigare eller lite senare än uppskattat. Det lönar sig att vara på hållplatsen i tid. Avgångstiderna från ändstationerna och Salutorget är bindande, och bussen får inte lämna dessa hållplatser i förtid. Vissa långa linjer (t.ex. linje 99) har dessutom tidsutjämningshållplatser där bussen vid behov väntar för att kunna avgå enligt tidtabellen.

Varför håller inte bussarna alltid sin tidtabell?

Tidtabellerna försöker göras så smidiga som möjligt med tanke på bussarnas framfart likväl så, att chauffören med ett lugnt och riskfritt körsätt kan hålla tiderna. Långa ståtider isynnerhet vid salutorget bör också undvikas.Utmed vägen kan det ändå ibland t.ex. ha inträffat en trafikolycka eller pågå vägarbeten o.dyl. som orsakar trafikstopp, viket gör att bussen inte kan hålla tidtabellen. Även ovanligt halt vägföre kan vara orsak till att bussarna är försenade. Förseningarna är i allmänhet endast några minuter och senast vid följande ändstation har bussen vanligen kommit ifatt sin tidtabell. Tidtabellerna görs ändå inte upp utgående från sådana undantagsförhållanden, för det skulle göra trafiken långsam normala dagar. Att få passagerarna tryggt fram är ändå viktigare än att hålla tidtabellen.

Varför trafikerar bussarna tätare på vissa linjer än på andra?

Antalet passagerare inverkar på hur täta bussturerna är på de olika linjerna. I de glest bebodda stadsdelarna har busslinjerna inte passagerare i samma mängd som i de tätt bebodda förorterna. På vissa linjer med 10 minuter mellan turerna krävs det dessutom till och med s.k. reservturer om morgnarna och eftermiddagarna för att alla passagerare ska rymmas med.

Vem planerar busstidtabellerna och -rutterna?

Kollektivtrafikbyrån för Åboregionen planerar bussrutterna och tidtabellerna. De trafikidkare som sköter den regionala kollektivtrafiken väljs via konkurrensutsättning.

Resan

Vad är kontaktlös betalning?

Du kan hitta information om det på våra Kontaktlös betalning sidan.

Är det tillåtet att äta på bussen?

Det är inte tillåtet att äta eller dricka på bussen.

Varför stannade inte chauffören trots att jag gav tecken med handen?

Orsaken kan vara att chauffören på grund av den övriga trafiken inte märkte kundens vinkning. Det bästa sätta att försäkra sig om att bussen stannar är att i god tid lyfta handen som märke åt chauffören. Det är skäl att sänka handen först då bussens blinkljus tänts. I morgon- och kvällsskymningen är det bra att visa tecken på ett effektivare sätt t.ex. med busskortsfodralet som är försett med reflex.

Är barnets plats i barnvagnen/kärran under resan?

Någon sådan bestämmelse finns inte, men den vuxna ska för sin del se efter både barnet och vagnen under resan. Vagnshjulen ska vara låsta, och om barnet är i vagnen ska den vuxna stå eller sitta bredvid för att se efter att vagnen hålls på plats.

 

Rekommendera