Gå till innhållet
Åbo regiontrafik
Käytä Föliä, kampanjakuva

Kan kollektivtrafik vara din miljögärning?

nyheter

|

11.8.2021

Åbo stads mål är att vara kolneutralt år 2029. Kolneutralitet betyder att koldioxidutsläppen är lika stora som den mängd koldioxid som absorberas från atmosfären. Från år 2029 och framåt ska Åbo vara en klimatpositiv stad, det vill säga en stad som kyler ner atmosfären. Resursklokhet innebär att man använder naturresurser på ett hållbart sätt. Staden ska inte producera avfall eller utsläpp.

Trafiken är den näst största orsaken till utsläpp. Trafiken orsakar ungefär en fjärdedel av utsläppen i Åbo (år 2020). Åbo stad ska utveckla hållbara mobilitetslösningar som stöder stadens klimatmål, ökar stadens trivsel och dragningskraft samt skapar nya affärsverksamhetsmodeller. Det kolneutrala resesystemet består av flera olika lösningar som stöder varandra. Lösningarna kan till exempel handla om att utveckla den elektriska trafiken, digitala lösningar, samanvändningen av fordon, gång- och cykeltrafiken samt verksamhetsmodellen Mobilitet som en tjänst.

Fölis trafik elektrifieras i rask takt

Kollektivtrafik är redan i sig ett klimatvänligt transportsätt och ett miljövänligt val. Kollektivtrafikens utsläpp minskar märkbart i och med elbusstrafiken.

Föli har sedan år 2021 sammanlagt 61 elbussar vilket innebär att en tredjedel av alla körda kilometer är elektriska. Elbussarna trafikerar på linjerna 1, 6, 7, 7A, 8, 13, 31, 32, 42, 92 och 93.  Från och med år 2021 kommer Föli att årligen istället för med dieselbussar köra ungefär 4,6 miljoner kilometer med utsläppsfria och tysta elbussar. CO2-utsläppen kommer att minska med 5800 ton årligen.

2016 började de första elbussarna att trafikera mellan hamnen, centrum och flygplatsen på linje 1. Elbussarna på linje 1 har hittills kört 2 miljoner kilometer och koldioxidutsläppen har minskat med 2000 ton.

Europeiska unionens direktiv om rena vägtransportfordon och Åbo stads målsättning att vara kolneutralt före år 2029 styr kollektivtrafiken mot att huvudsakligen bli eldriven.

Fölitrafiken kommer att få ännu fler elbussar 2022.

 

Vi är med i Åbo stads 1,5 graders kampanj!

Åbo stads mål är att vara kolneutralt år 2029. Det är ett tuff målsättning, och vi behöver alla stadens invånare med. 1,5 graders liv är en kampanj, genom vilken Åbo vill uppmuntra invånare och företag att göra klimatvänliga val. Det kan vara små och enkla gärningar i vardagen, revolutionerande uppfinningar och allt där emellan.

Det är också bra att komma ihåg att ett klimatvänligt liv inte handlar om uppoffring och lidande, utan ger också hälsa och välbefinnande och föder i bästa fall ny affärsverksamhet.

Kampanjen grundar sig på klimatavtalet i Paris, vars mål är att klimatets uppvärmning ska begränsas till under 1,5 grader.

#Kolneturalt2029 #åbo #kallare