Gå till innhållet
Åbo regiontrafik
matkustajat, kuvituskuva

Fölis sommartidtabell förlängs fram till 30.10

nyheter

|

Ändringar i tidtabellen

|

Beslut

|

Nya rutter

|

Nya tjänster

|

Tiedote

|

11.8.2022

Kollektivtrafiken kan flytta till Salutorgets nya hållplatser 31.10.2022. Förnyelsen av salutorget i Åbo har pågått sedan 2018 och under tiden för ändringsarbetena har kollektivtrafiken kört på tillfälliga rutter.

Fölis sommartidtabellsperiod förlängs med cirka en månad och vintertidtabellerna tas i bruk samtidigt som man övergår till hållplatserna på torget 31.10. Vintertidtabellen gäller till den 23.4.2023.  I enlighet med tidigare beslut strävade man efter att kollektivtrafiken skulle ha flyttats till de nya hållplatserna cirka en månad tidigare den 26.09.2022. 

Under vintertidtabellsperioden är turutbudet större än under sommaren, eftersom det finns fler resenärer under vintersäsongen än under sommaren. Att förlänga sommartidtabellsperioden till längre in på hösten innebär alltså en risk för att kapaciteten inte räcker till. Situationen följs upp och vid behov läggs extra turer till i trafiken i oktober.

Information om Fölis nya hållplatsarrangemang på Salutorget ges närmare tidpunkten.