Gå till innhållet
Åbo regiontrafik
""

Ärenden som tas upp för behandling i Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion den

nyheter

|

Ändringar i tidtabellen

|

Beslut

|

Tiedote

|

20.1.2023

Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregion sammanträder onsdagen den 25.01.2023. Under mötet behandlas bland annat Pemar stads deltagande i nämndens möten, Nousis kommuns ansökan om anslutning till Föli samt ändringar i tidtabellen för linje 58 som går förbi Kuppis station.

Pemar stads deltagande i nämndens möten

Pemar ansluter sig till Föli och den gemensamma trafiken inleds den 1.7.2024. Den egentliga anslutningen sker när Pemar har lagts till i Åbos myndighetsområde i lagen om transportservice. Detta sker uppskattningsvis i början av år 2024 och från och med denna tidpunkt ska Pemar ha en medlem i den regionala kollektivtrafiknämnden. I nämnden och myndighetsberedningen avgörs dock ärenden som kommer att gälla även när Pemar kommit med. Därför vore det naturligt att Pemar beviljas närvaro- och yttranderätt till Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregions möten, samt rätt att delta i Föli-områdets beredande arbetsgrupp redan före den officiella anslutningen till Föli. Den regionala kollektivtrafiken föreslår för nämnden att Pemar beviljas närvaro- och yttranderätt till Kollektivtrafiknämnden för Åbo stadsregions möten. I mötena deltar Pemars stadsdirektör tills Pemar stad har meddelat sina officiella representanter.

Nousis kommuns ansökan om anslutning till Föli

Nousis kommun har ansökt om att få ansluta sig till Fölis behörighetsområde. Nousis uppfyller dock inte anslutningsvillkoren, eftersom den ligger bakom Masku sett från Föli och Masku inte är på väg att ansluta sig till Föli. Således föreslås för nämnden att Nousis kommuns ansökan avslås. Man har dock diskuterat med kommundirektören i Nousis om att man vid behov kan diskutera trafiken i Valpperiområdet med Nousis, om skötseln av den skulle stöda ordnandet av trafiken i Rusko.

 Tidtabellsändringar för linje 58 som går förbi Kuppis station

Morgontiderna för linje 58 från Hirvensalo till Hammarbacka behöver tidigareläggas för att man ska hinna med den till tågen i riktning mot Helsingfors som avgår från Kuppis station. Samtidigt som Helsingforstågens ändstation i Åbo flyttades från centralstationen till Kuppis station har denna linjes betydelse som förbindelse från Hirvensalo till tågen ökat. Den regionala kollektivtrafiken föreslår för nämnden att avgångstiderna för linje 58 i Hirvensalo ändras till 5–10 minuter tidigare än för närvarande, så att man får en fungerande förbindelse med Helsingforstågen av linjen. Som nya avgångstider på morgnarna föreslås kl. 5:45, 6:45 och 7:45 och ändringarna föreslås träda i kraft från och med den 6.2.2023.

 

 

Bekanta dig med föredragningslistan här.