Kollektivtrafikens centrum flyttar till korsningen av Auragatan och Slottsgatan 24.9

Under hösten framskrider byggarbetena på Salutorget i Åbo till gatorna runt torget. I början av vintersäsongen genomgår kollektivtrafiken tillfälliga ändringar som är i bruk fram till att Salutorget står klart.

Hållplatserna i centrum

Hållplatserna i centrum ändrar på alla linjer med undantag av linjerna 50, 51, 53, 54, P1 och P3 samt linjerna 8 och 300–303 som redan tidigare flyttat till Trätorget.


Kollektivtrafikens mittpunkt flyttar till korsningen av Auragatan och Slottsgatan. Av de nuvarande torghållplatserna bevaras hållplatserna T1–T4 vid Auragatan och hållplatserna T41–T42 vid Eriksgatan. Auragatans nya centrumhållplatser har numrerats T11–T14 och Slottsgatans nya hållplatser är T82–T89.
Trätorget är i fortsättningen även ändhållplatsen för linjerna 20, 21–23, 206, 401–403, 700–709 och P2. Trätorgets avgångshållplatser har numrerats PT1–PT5.
• Ändhållplatsen för linje 801 flyttar till busstationen (plattform 2).
 

Hållplatserna i centrum fr.o.m. 24.9

Hållplatserna i centrum under nattrafiken fr.o.m. 24.9.

Hållplatserna vid Trätorget fr.o.m. 24.9.
Rutter i centrum

Rutten till centrum ändras för alla linjer med undantag av linjerna 12, P1 och P3.
• Största delen av linjerna som tidigare korsat Domkyrkobron kör i fortsättningen in till centrum via Aurabron. Linjerna 3, 30, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 221, P1 samt de turer av linjerna 32A, 60, 61 och 610–615 som upphör i centrum använder Domkyrkobron. Också linje 55A till Hallis korsar Domkyrkobron.
• Alla linjer som kör till de nya centrumhållplatserna via Aningaisbron (med undantag av linje 1) trafikerar rutten Aningaisbron–Västra Långga-tan–Brahegatan–Slottsgatan–centrum. Från centrum bortåt åker linjerna längs Slottsgatan–Brahegatan–Mariegatan–Aningaisgatan–Aningais-bron. Linje 1 trafikerar i båda riktningarna längs Brahegatan, Eriksgatan och Aningaisgatan.

Också linje 1 från flygplatsen till centrum kör via Västerlånggatan och Brahegatan fr.o.m. 22.10.
• Linje 1: turerna från hamnen med ändhållplats i centrum körs längs rutten Slottsgatan–Eskelingatan–Eriksgatan–Auragatan–centrum.
• Linjerna 14 och 15 kör in till centrum via Kvarnbron och från centrum längs Martinsbron.
• Vid Trätorget byggs nya hållplatser: På Brahegatan 13 Trätorget (i riktning mot centrum) och på Mariegatan 42 Trätorget (i riktning mot Aningaisgatan).

Salutorget i Åbo förnyas till en internationell skönhet

Förnyelsen av Salutorget i Åbo startade på våren med arkeologiska grävningar. Under det treåriga projektet förvandlas Salutorget i Åbo till en modern och trivsam handelsplats.

 

Förnyelsen innebär nya försäljningsplatser för torghandel, en estrad och utrymmen som fungerar som ett trevligt vardagsrum för stadsbor. Därtill byggs paviljongbyggnader på torget.

 

Byggandet av det nya Salutorget och parkeringsanstalten beräknas att färdigställas år 2021. Åbo stads andel av Salutorgets förnyelse är 30 miljoner euro. Byggherre för torgparkeringen är Turun Toriparkki Oy.

 

Läs mer: Det nya Salutorget i Åbo