Trafiken på linjerna mellan Åbo och Kuhankuono/Kurjenrahka nationalpark inleds den 23 april 2019 och fortsätter fram till den 22 september 2019. Man kan åka ända till Kuhankuono till priset av en Föli-biljett både vardagar och veckoslut. Trafiken som samfinansieras av Föli, Åbo, S:t Karins, Lundo, Nådendal, Pöytis, Reso, Rusko, Forststyrelsen och Egentliga Finlands förbund, innebär en förmånlig förbindelse till Kuhankuono. Besökare kan bekanta sig med vandringslederna i Kuhankuono på förhand på Kuhankuonos webbplats.

OBS! Samma undantag gäller trafiken till Kuhankuono som Fölis trafik i allmänhet, det vill säga en avvikande tidtabell gäller under midsommarhelgen!

Rutt

En del av turerna på linje 21 och 23 fortsätter från Tortinmäki längs med Säkyläntie och längs med Åboleden till Kuhankuono i Kurjenrahka nationalpark. Linjerna stannar vid behov mellan Tortinmäki och Kuhankuono också vid hållplatser på Åbos sida.

Ändhållplatsen i Kuhankuono ligger vid utkanten av nationalparkens nya parkeringsplats. 

 

PDF iconKuhankuono tidtabell.pdf

Vandringsleder i Kurjenrahka

Karpalostigen 2 km

Savojärvi rundslinga 6 km

Pukkipalo-leden 9 km

Vajosuo vandring 30 km

Fler rutter och ruttbeskrivningar: https://www.utinaturen.fi/sv/kurjenrahka/leder