Ofta ställda frågor

 

 

1 Stadscykelsystemet

 

1.1 Vad är stadscykelsystemet?

Föli-cyklar är cyklar för allmänt bruk som var och en som rör sig i Åbo kan använda. Stadscyklarna är lämpliga för olika slags färder, men de är avsedda särskilt för kortvarigt bruk. Syftet med stadscyklarna är att erbjuda ett nytt, snabbt alternativ för att röra sig i centrum. Cyklarna är i användning dygnet runt, alla dagar under året, och för vintern utrustas de med dubbförsedda vinterdäck.

Systemet med stadscyklar består av cyklar och cykelstationer i sambruk. Cykelstationerna är platser där du lånar en cykel och återlämnar den. Du kan låna en cykel och återlämna den på vilken station som helst. Under den tid du använder cykeln kan du tillfälligt låsa den utanför en station, till exempel för att besöka en affär.

Registrering i systemet krävs för att använda stadscyklarna.

 

1.2 Hur många stadscyklar och cykelstationer finns det?

I Åbos stadscykelsystem finns det 300 cyklar och 41 cykelstationer. Två av stationerna är mobila POP-UP stationer, som byter plats minst var tredje månad. Platsönskemål för stationerna kan skickas via Åbo stads feedbacktjänst.

Du hittar en placeringskarta för stadscyklarna på Fölis reseplanerare. Antalet cyklar uppdateras med korta dröjsmål.

 

1.3 Finns det elcyklar i stadscykelsystemet?

För närvarande finns det inte några elcyklar i stadscykelsystemet.

 

 

2 Prissättning

 

 

2.1 Hur mycket kostar det att använda cyklarna?

Samtliga användare måste köpa användningsrättigheter för stadscyklarna. Du kan väljä mellan en månad eller en enkeltur. Föli-cyklarnas användningsrätt ingår som förmån i många av Fölis säsongskortsprodukter. Läs mera i avsnitt 6.1.

 

Priser_SV_300_rgb.png

 

När 30 minuter överskrids, debiteras användaren för varje påbörjad extra timme enligt bilden nedan. Den längsta användningstiden per gång är fem timmar. När användningen av cykeln överskrider fem på varandra följande användningstimmar (0,5h + 4,5 h), är dröjsmålsavgiften 80 euro och avgiften debiteras från användarens betalkort. Om du till exempel börjar använda cykeln kl. 12.00 överskrids den maximala användningstiden kl. 17.00.

 

2.2 Får jag ett kvitto på betalningarna?

Ett kvitto på de genomförda betalningarna skickas till den e-postadress som angivits i profilen.

 

2.3 Är det möjligt att se kostnaderna för den egna användningen?

Tyvärr inte, men möjligheten utreds. I framtiden kan man se kostnaderna i den egna profilen på Fölis webbplats.

 

2.4 Vad händer om jag inte återlämnar cykeln?

Om cykeln inte återlämnas inom 24 timmar, betraktas cykeln som försvunnen och en straffavgift debiteras från användarens betalkort. Straffavgiften är högst 2000 euro. Närmare information om prissättningen hittas i användningsvillkoren.

 

2.5 Hur ska jag göra om jag upptäcker ett fel i faktureringen?

I en sådan situation ska du kontakta Fölis kundtjänst eller e-postadressen folifillarit@turku.fi, som hittas på kvittot. Beskriv kort vad som har hänt och bifoga kvittot till e-postmeddelandet.

 

 

3 Registrering och betalning

 

 

3.1 Vem kan registrera sig som användare av en stadscykel?

Vem som helst kan registrera sig som användare, det finns ingen åldersgräns. För registreringen krävs en e-postadress, ett telefonnummer och ett betalkort. Man kan också registrera sig i systemet med en prepaid-anslutning eller ett utländskt telefonnummer.

 

3.2 Var kan jag registrera mig?

Du kan registrera dig på Fölis webbplats.

 

3.3 Hur går registreringen till?

För registreringen behövs en e-postadress, som i framtiden fungerar som användarnamn, ett telefonnummer samt namn- och adressuppgifter. Dessutom kan användaren samtidigt koppla sitt Föli-kort som användarnamn. I samband med registreringen anger användaren en personlig PIN-kod med sex siffror, som används när användaren tar cykeln i bruk.

Efter registreringen ska användaren koppla ett giltigt betalkort till sin profil under ”betalkortsuppgifter”. Betalkortet måste kopplas till profilen för att förhindra missbruk. Från betalkortet debiteras automatiskt tilläggsavgifter, om användaren använder stadscykeln mer än 30 minuter per gång. När betalkortet registreras, visar systemet att en avgift på en euro debiteras från kortet. I verkligheten debiteras inte avgiften, utan istället kontrollerar systemet att kortet fungerar.

Om du har ett Föli-säsongkort som berättigar till avgiftsfri användning, hittar du ytterligare information under punkt 6.1.

 

3.4 Om jag redan har ett användarkonto för nätladdning?

Om du redan har inloggningsuppgifter för att ladda ditt Föli-kort, behöver du inte registrera dig pånytt, utan du kan använda samma användarkonto när du loggar in på hemsidan för Föli-cyklarna. När du loggar in med användarkontot på profilen för Föli-cyklar för första gången,

så ska du fylla i dina uppgifter under ”profil” och koppla ett betalkort till profilen.

 

3.5 Vilka betalkort fungerar för stadscykeltjänsten?

Det går att använda alla betalkort. Vissa bankrelaterade begränsningar kan förekomma, så om betalkortet inte går att registrera, lönar det sig att kontakta den egna banken. Föli-kortet fungerar inte som betalkort.

 

3.6 Kan jag byta det betalkort jag använder för att betala?

Ja, du kan byta betalkort genom att mata in uppgifterna för det nya betalkortet på den egna profilen under ”betalkortsuppgifter” och genom att välja ”uppdatera betalkortet”.

 

3.7 Kan jag betala användarrättigheten eller överskridande timmar med det saldo som finns på färdkortet?

Nej. Alla avgifter debiteras från betalkortet.

 

3.8 Kan flera användare registrera samma telefonnummer?

Nej. Telefonnumret kan bara kopplas till en användare. Telefonnumret är användarens personliga cyklistidentifikation, så alla användare måste ha ett eget nummer inmatad i systemet.

 

3.9 Kan Föli-cyklar användas med en prepaid-anslutning eller ett utländskt telefonnummer?

Ja, båda fungerar.

 

3.10 Kan ett betalkort kopplas till flera användare?

Ja. Ett betalkort kan kopplas till flera användare. Alla användare som har kopplats till samma betalkort har en gemensam PIN-kod och all användning sker på kreditkortsinnehavarens ansvar.

 

3.11 Kan en användare använda flera cyklar på samma gång?

Nej. En användare kan bara använda en cykel per gång.

 

 

4 Ibruktagande och cyklande

 

 

4.1 Hur tar jag i bruk cykeln på stationen?

Du har väl registrerat dig och införskaffat användarrättigheter för stadscyklarna?

För att ta i bruk cykeln behöver du endera ett telefonnummer och PIN-kod eller ett Fölis resekort som har kopplats till din profil i samband med registreringen. Du kan ta i bruk cykeln genom att

1) Trycka på OK och placera Föli-kortet på kortläsaren som finns ovanför bakhjulet och vänta. Håll kvar kortet på kortläsaren, tills skärmen meddelar ”vänta”. När en kort ljudsignal hörs och meddelandet ”öppna låset” syns, är låsvajern är klar att lösgöras.

 

eller

 

2) Ange telefonnumret på sifferknappsatsen som finns ovanför bakhjulet och trycka på OK. Därefter matar du in den sexsiffriga PIN-koden som du angett vid registreringen och trycker på OK. När du hör en kort ljudsignal och meddelandet ”öppna låset” syns, är låsvajern är klar att lösgöras. Kontrollera cykelns skick, justera sadeln till rätt höjd, och lägg vajerlåset i hållaren som finns vid styrstången och njut av din cykeltur.

Du kan se en video med anvisningar här.

 

4.2 Hur återlämnar jag cykeln till stationen efter min cykeltur?

Efter användningen återlämnar du cykeln till någon av stadscykelstationerna. Tryck på OK på sifferknappsatsen. Därefter låser du cykeln vid ett ledigt cykelställ och drar vajerlåset genom framgaffeln till den plats som anges för vajern. Cykeln ger en ljudsignal som tecken på att återlämnandet har lyckats, och meddelar ”återlämnad” på skärmen.

Du kan se en video med anvisningar här.

 

4.3 Kan jag parkera cykeln tillfälligt, till exempel för att gå och handla?

Du kan parkera Föli-cykeln tillfälligt på annan plats än i cykelstationerna, till exempel medan du och går och handlar. Vid såna situationer ska du trycka på P. Efter detta ska cykeln låsas med vajern till ett fast objekt så att cykeln inte kan bäras bort. Vajern fästs vid framgaffeln, på samma sätt som på cykelstationerna.

När du vill fortsätta din resa, matar du in PIN-koden och trycker på OK på sifferknappsatsen, eller så trycker du på OK och placerar Föli-kortet mot kortläsaren

Observera att även tillfällig parkeringstid räknas som hyrtid.

 

4.4 Kan någon annan ta i bruk en cykel som är i P-läge?

Nej. P-läget är till för kortvarig parkering och endast den som har parkerat cykeln kan fortsätta använda den.

 

 

5 Problemsituationer

 

 

5.1 Vem ska jag kontakta i en problemsituation?

Vid problemsituationer ska du i första hand kontakta Fölis kundtjänst. En problemsituation kan till exempel vara att batteriet tar slut, att det uppstår problem vid återlämningen eller att det finns problem med låset. Om du misstänker att hyrningen inte avslutats, kan Fölis kundtjänst avbryta händelsen, så att du kan använda cykeln.

Ett fel på cykeln rapporteras via felanmälningsblanketten. Felanmälningsblanketten används t.ex. om du fått punktering eller om kedjan lossnat. Observera, att du inte får ett svar på din felanmälan. Om du behöver instruktioner för att ta i bruk stadscykeln, kan du kontakta Fölis kundtjänst.

Om du debiterats utan grunder, kan du kontakta Föli via folifillarit@turku.fi.

 

5.2. Var kan jag kontrollera om jag för närvarande har en cykel i användning?

Tillsvidare kan kunden kontrollera detta genom att kontakta Fölis kundtjänst.

 

5.3. Hur ska jag göra om den cykeln jag har valt på stationen visar sig vara trasig?

Återlämna cykeln till cykelstationen och meddela om felet via felanmälningsblanketten. Efter att du har gjort en felanmälan vänder du sadeln 180 grader, så att andra användare kan se att cykeln har ett fel. Observera, att du inte får ett svar på din felanmälan.

 

5.4 Hur ska jag göra om cykelstationen är tom?

Om stationen är tom kan du söka närmaste station där det finns tillgängliga cyklar. Du hittar den närmaste stationen via Fölis reseplanerare.

 

5.5. Hur ska jag göra om cykelstationen är full när jag vill återlämna en cykel?

Du kan återlämna en cykel till en full station. I detta fall återlämnas cykeln i övrigt som normalt, men den ska låsas med vajerlåset i en cykel som redan finns på stationen.

 

5.6 Vad ska jag göra om jag har glömt mitt lösenord?

Du kan återställa ditt lösenord via Fölis webbsidor.

 

5.7 Hur kan jag radera mitt användarkonto för Föli-cyklar?

Om du vill radera ditt användarkonto och dina uppgifter från systemet ska du sända en förfrågan till joukkoliikenne@turku.fi. Skicka förfrågan från den e-postadress som är kopplad till ditt användarkonto och inkludera ditt telefonnummer. Du kan också fylla i en blankett hos någon av Fölis servicebyråer, eller hos stadsmiljösektorns kundtjänst. Då du lämnar in blanketten kontrollerar vi din identitet.

Observera att om du loggat in på Fölis nätladdningssidor med samma användarkonto, raderas även kontot för nätladdning.

 

5.8 Hur ska jag göra om jag råkar ut för en olycka med Föli-cykeln?

Om det är frågan om en nödsituation och du snabbt behöver polis eller ambulans till platsen ska du ringa nödnumret 112. Meddela sedan kundtjänsten om vad som har hänt.

Om cykeln på grund av olyckan inte återlämnas, meddela kundtjänsten om saken, så att hyrningen kan avslutas.

 

5.9 Hur ska jag göra, om cykeln blir stulen av mig?

Meddela omedelbart stölden till kundtjänsten och till polisen.

Sydvästra Finlands polisinrättning
Eriksgatan 40–42,
PB 51, 20101 Åbo
tfn 0295 440 501 (växel)

En elektronisk brottsanmälan kan göras på polisens hemsida.

 

 

6 Tilläggsuppgifter

 

 

6.1 Vilka förmåner får användare av kollektivtrafik vid användningen av cyklarna?

Stadscyklarnas användningsrätt ingår som förmån i de flesta av Fölis säsongskortsprodukter. Avgiftsfri användningsrätt ingår i följande säsongkortsprodukter till normalpris: periodkort 30 dagar, periodkort 90 dagar, periodkort 180 dagar, årsfrikort, s.k. FPA-skolresekort, direktdebiteringskort, permanent kort och innehavarspecifikt periodkort.

För att få tillgång till den avgiftsfria användarrätten måste användaren registrera sig till stadscykelsystemet och koppla ett betalkort till användarprofilen. Dessutom måste Föli-kortets nummer kopplas till användarens information, så att användaren får användarrätt till cyklarna.

Ägare av säsongskort kan ta i bruk cykeln bara med Föli-kortet, för andra användare lyckas ibruktagandet också genom att kombinera telefonnummer och PIN-kod.

Med ett parallellkort för regiontrafiken kan du inte använda Föli-cyklarna, eftersom man inte har kommit överens om detta med kommunerna inom regiontrafiken. Du kan inte använda Föli-cyklarna med ett elevkort som har beviljats av kommunen. Det är inte möjligt att använda cyklarna med ett dubbelkort.

 

6.2 Får jag cykla var jag vill?

Samma bestämmelser gäller för turer med Föli-cyklarna som med vanliga cyklar. Det lönar sig för användaren att observera stadscykelstationernas placering med tanke på återlämnandet.

 

6.3 Hur hittar jag stadscykelstationerna?

Du hittar en placeringskarta för stadscyklarna på Fölis webbplats. Ute på gatan känner du igen stadscykelstationerna på en stolpe med Föli-cyklarnas logotyp.

 

6.4 Är det möjligt för användaren att se sin användningshistorik i den egna profilen?

Tjänsten utvecklas. I framtiden kan man se sin egen användningshistorik via den egna profilen.

 

6.5 Vilka säkerhetsanordningar är cykeln försedd med?

Cykeln är försedd med handbroms och fotbroms, en fram- och baklykta som tänds automatiskt när du cyklar och en ringklocka. På vintern förses cyklarna med dubbdäck.

 

6.6 Kan cykeln ställas in för användare av olika storlek?

Cykelsadeln kan ställas in till olika höjder. Den rekommenderade längden är över 140 cm.

 

6.7 Måste jag använda hjälm?

Vägtrafiklagen (267/1981) 90 § Cyklister och cykelpassagerare skall i allmänhet under körning använda vederbörlig skyddshjälm.

 

6.8 Kan jag koppla en transportvagn till cykeln eller använda en barnstol?

På en stadscykel får inte monteras något. När du registrerar dig i stadscykelsystemet förbinder du dig till att följa de villkor och begränsningar som hör samman med ibruktagandet av stadscyklar.

 

6.9 Hur sköter man om att stadscykelsystemet fungerar?

Stadscykelsystemets operatör ansvarar för service och balansering av cyklarna. Balansering betyder att operatören följer med stadscykelstationernas fyllnadsgrad i realtid och strävar efter att överföra cyklar från fulla stationer till sådana med färre cyklar. Med balanseringen försöker man att undgå att någon station varken är helt full eller helt tom.

 

6.10 Var hittar jag stadscyklarnas användningsvillkor?

Du hittar användningsvillkoren för stadscyklarna här: PDF iconAnvändningsvillkor för stadscykelsystemet Föli 1.6.2020_SV.pdf

 

6.11 Var kan jag lämna in ett platsönskemål för en ny station?

Önskemål om platser kan skickas in via Åbo stads feedbacktjänst.

 

6.12 Kan jag införskaffa en egen cykelstation för mitt företag?

Införskaffandet av en egen cykelstation är möjlig. Ytterligare information kan frågas av folifillarit@turku.fi.

 

6.13 Vem ansvarar för och finansierar stadscykelsystemet?

Systemet har beställts av Åbo stad och det ingår i projektet för hållbar trafik, CIVITAS ECCENTRIC. Systemet levereras av Nextbike Polska S.A. och en underleverantör till företaget ansvarar för den operativa verksamheten. Finansieringen består av EU-stöd som fås via projektet CIVITAS ECCENTRIC, användarintäkter, reklamintäkter och stadens subventioner.

 

6.14 Cykelns tekniska data

1. Ram – låg, tillverkad av hållbart, lätt och rostbeständigt material
2. Främre nav - nav – dynamo
3. Baknav – 3-växlat med fotbroms
4. Gaffel – styv (utan dämpargaffel), stål 1 1/8”
5. Styre som på en stadscykel – gör det möjligt att cykla upprätt. Styret kan inte lösgöras från ramen.
6. Styrfäste – 1 1/8”, stål
7. Däck – minst 26”, minsta tjocklek 1,75”, svarta med reflexremsa, punkteringsfria.
8. Transmission – kedjedriven.
9. Vevparti – metall (inte tillverkat av plast).
10. Kedjeskydd – tillverkat av plast – polykarbonat, hindrar kjolfållen från att fastna i kedjan.
11. Ringklocka – snurrbar
12. Stänkskärmar – fram och bak med fullvärdig hållbarhet
13. Belysning – bak, röd LED-lampa med integrerat reflex, fram, vit LED-lampa med integrerat reflex
14. Frambroms – fälgbroms.
15. Bakbroms – integrerad i det bakre navet (frihjul).
16. Sadel – plastöverdrag tillverkat av skumplast, försedd med mjuk stoppning och höjden kan enkelt justeras med ett snabbt klick.
17. Cykelstöd – tillverkat av metall.
18. Cykelkorg – tillverkad av hållbart och väderbeständigt material. Rymmer cirka 15 l och tål en belastning på 5 kg, vilket gör det möjligt att transportera en liten mängd handbagage.
19. Cykellås – fungerar på samma sätt som de smarta låsen för elcyklar. Du kan låsa en cykel vid stationen eller ett annat objekt utanför stationerna (är fäst vid cykeln).
20. En dekal på cykelramen som anger att cykeln ingår i Föli-systemet.
21. Infodekal på bestämd plats på bakhjulet som anger cykelnumret, kontaktuppgifter när du behöver hjälp, service eller ringa kundtjänsten.
22. Bakhjulsskydd som skyddar lösa plagg mot att fastna i hjulet, tillverkat av plast, ogenomskinligt. Täcker bakhjulet som används för grafisk reklam.
23. GPS-enhet – dynamodriven, gör det möjligt att samla information om Föli-kundernas cykelturer och hitta till exempel en stulen cykel. Installerad så, att obehöriga personer inte kan demontera den.
24. Kortläsare – Cykeln är försedd med en kortläsare baserad på tekniken MIFARE DESFire. Kortläsaren ska läsa kortet kontaktlöst.
25. Smart elektriskt lås – gör det möjligt för alla med ett Föli resekort i Åbo att låsa upp med Föli resekortet.

 

6.15 Var kan jag fråga efter hittegods?

Du kan göra en hittegodsförfrågan till Finlands hittegodsbyrå.

Finlands hittegodsbyrå
Köpcentret Länsi 1, Filargatan 5, 20320 Åbo
Tfn 0600 03391 (1,98 €/min + msa/lsa)

Öppet vardagar 9–17, lördagar 10–14

 

6.16 Vad kan jag göra om jag vill göra reklam för mitt företag på stadscyklarna?

Reklamen är indelad i två delar: utomhusreklam och digital reklam.

 

Reklamförsäljning – cyklarna och cykelstationernas reklamplatser
Clear Channel Suomi Oy.
Lassi Tolonen, Tuote- ja kehitysjohtaja
p. 040 523 0041, lassi.tolonen@clearchannel.fi 

 

Digital närmiljö och digital reklam
Ulkomainosyhtiö Laulava Ovipumppu Oy
Timo Kummala, Toimitusjohtaja
p. 0400 514 356, timo.kummala@laulavaovipumppu.fi