Studerande

Studerande

Föli-bussarna är redo för dig! Man kan med samma biljett resa over hela stadsregionen, också over kommungränserna. Med I Åboregionens Föli-kollektivtrafik är Åbo, Reso, S:t Karins, Nådendal, Lundo och Rusko. Om du kommer från utanför Egentliga Finland, kanske du undrar över föli-ordet. I sydvästra dialekter pratar man om att "vara I fölin", då man menar att man "är med" eller "åker på". Det berättar alltså det väsentliga om kollektivtrafiken.

Studentrabatt

Du kan åka kollektivt till studerandepris om du är en 20-30-årig och om du är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko eller bosatta i dessa kommuner. Också äldre studerande kan beviljas periodkort, om de får studiestöd av Fpa. Studerande under 20 år kan använda periodkortet för ungdomar. För resor till studerandepris används ett personligt kort, som kostar 5 € att lösa in. Studentrabatt fås inte för en engångsbiljett. Läs mer om priserna.

Villkor för beviljande av Fölis studerandekort

 

Åboregionens kollektivtrafik beviljar studerandekort till studerande som uppfyller följande villkor:

 • Den studerandes hemkommun är inom Föli-området (Åbo, S:t Karins, Nådendal, Lundo, Rusko) eller hen har uppgett en kommun inom Föli-området som sin tillfälliga adress i befolkningsregistret.
 • Den studerande studerar vid en grundskola, ett gymnasium, en folkhögskola, en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola, ett universitet eller en högskola i Finland.
 • Den studerande har fyllt 20 år. Studerande under 20 år kan få ett resekort för ungdomar.
 • Studerande över 30 år och studerande på folkhögskolornas linjer inom fritt bildningsarbete behöver även ett positivt beslut om studiestöd från FPA eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).
 • Studierna sker på heltid, dvs. den studerande har minst 25 timmar närundervisning per vecka.
 • Studierna leder i normala fall till ett yrke eller en examen (med undantag för studerande på folkhögskolornas linjer inom fritt bildningsarbete).
 • Studierna beräknas pågå sammanlagt minst ett läsår. Läsåret bör vara minst 9 månader långt, t.ex. september–maj.

 

Studerandekort beviljas inte:

 • till personer som fyllt 31 år och vars studiestöd består endast av bostadstillägg eller som får annat stöd än studiestöd från FPA eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS) eller rehabiliteringspenning från FPA. Exempel på stödformer som inte berättigar till studeranderabatt: alterneringsersättning, utbildningsstöd, utbildningsdagpenning, stöd som hänför sig till arbetskraftsutbildning eller vuxenutbildningsstöd från Utbildningsfonden).
 • till licentiander och doktorander vid universitet och högskolor. De som studerar till medicine licentiat avlägger däremot en grundexamen och omfattas därmed av studeranderabatten.
 • till studerande inom läroavtalsutbildning.
 • till studerande inom förberedande utbildning.
 • till studerande som studerar utomlands.

 

Intyg som krävs för ansökan om studerandekort

 • Ansökan om studerandekort (blankett med läroanstaltens stämpel och underskrift).
 • Ansökan behövs inte om den studerande har något av följande gällande studerandekort (digitalt eller vanligt) med läsårsdekal: FSF:s eller SAMOK:s blå studerandekort, OSKU rf:s studerandekort, SLL:s studerandekort.
 • Studerande över 30 år och studerande på folkhögskolornas linjer inom fritt bildningsarbete behöver ett positivt beslut om studiestöd från FPA eller Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet (AMS).

Kortets köprätt gäller i regel från början av läroanstaltens hösttermin till slutet av september följande år. Köprätten registreras skilt för respektive kort. När köprätten har upphört debiteras studerandekortet enligt biljettpriset för vuxna. Ett undantag är kombinationskortet, som inte kan användas när köprätten har upphört. Kortet och det återstående värdet kan användas igen när kortet har uppdaterats för ett nytt läsår eller efter utexaminering ändrats till ett vuxenkort vid ett Föli-serviceställe.

Studerandekort beviljas vid Fölis serviceställen. En inlösningsavgift tas ut för kortet.

Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Busschaufförer och kontrollanter har rätt att beslagta kortet om missbruk upptäcks. Ett beslagtaget kort kan avhämtas efter två veckor från Fölis servicebyrå (Auragatan 5, Åbo) mot en handläggningsavgift på 7 euro.

Saldot på ett försvunnet resekort kan överföras till ett nytt resekort mot en inlösnings- och en handläggningsavgift. Inlösningsavgiften ersätts inte

Rekommendera