Studerande

Studerande

Föli-bussarna är redo för dig! Man kan med samma biljett resa over hela stadsregionen, också over kommungränserna. Med I Åboregionens Föli-kollektivtrafik är Åbo, Reso, S:t Karins, Nådendal, Lundo och Rusko. Om du kommer från utanför Egentliga Finland, kanske du undrar över föli-ordet. I sydvästra dialekter pratar man om att "vara I fölin", då man menar att man "är med" eller "åker på". Det berättar alltså det väsentliga om kollektivtrafiken.

Studentrabatt

Du kan åka kollektivt till studerandepris om du är mantalsskrivna i Åbo, S:t Karins, Reso, Nådendal, Lundo eller Rusko eller bosatta i dessa kommuner. Studerande under 20 år kan använda periodkortet för ungdomar. För resor till studerandepris används ett personligt kort, som kostar 5 € att lösa in. Studentrabatt fås inte för en engångsbiljett. Läs mer om priserna.

Villkor för beviljande av Fölis studerandekort

 

Åboregionens kollektivtrafik beviljar studerandekort till studerande som uppfyller följande villkor:

  • Den studerandes hemkommun är inom Föli-området (Åbo, S:t Karins, Nådendal, Lundo, Rusko, Reso) eller hen har uppgett en kommun inom Föli-området som sin tillfälliga adress i befolkningsregistret.
  • Den studerande studerar vid en grundskola, ett gymnasium, en folkhögskola, en yrkesläroanstalt, en yrkeshögskola, ett universitet eller en högskola i Finland.
  • Den studerande har fyllt 20 år. Studerande under 20 år kan få ett resekort för ungdomar.
  • Studierna sker på heltid.
  • Studierna leder i normala fall till ett yrke eller en examen (med undantag för dem som studerar på grundskolan, folkhögskolornas linjer för fritt bildningsarbete samt YH-ledsstudier)
  • Studierna beräknas pågå sammanlagt minst ett läsår. Läsåret bör vara minst 9 månader långt, t.ex. september–maj.

 

Studerandekort beviljas inte:

  • till licentiander och doktorander vid universitet och högskolor. De som studerar till medicine licentiat avlägger däremot en grundexamen och omfattas därmed av studeranderabatten.
  • till studerande inom läroavtalsutbildning.
  • till studerande som studerar utomlands.

 

Intyg som krävs för ansökan om studerandekort

 

Obs! Om är du utbytesstudent, till exempel, och har ingen finsk personbeteckning ska du fylla i en ansökan om studerandekort.

Kortets köprätt gäller i regel från början av läroanstaltens hösttermin till slutet av september följande år. Köprätten registreras skilt för respektive kort. När köprätten har upphört debiteras studerandekortet enligt biljettpriset för vuxna. Ett undantag är kombinationskortet, som inte kan användas när köprätten har upphört. Kortet och det återstående värdet kan användas igen när kortet har uppdaterats för ett nytt läsår eller efter utexaminering ändrats till ett vuxenkort vid ett Föli-serviceställe.

Studerandekort beviljas vid Fölis serviceställen. En inlösningsavgift tas ut för kortet.

Kortet är personligt och får inte överlåtas till någon annan. Busschaufförer och kontrollanter har rätt att beslagta kortet om missbruk upptäcks. Ett beslagtaget kort kan avhämtas efter två veckor från Salutorgets Monitori (Auragatan 8, Åbo) mot en handläggningsavgift på 7 euro.

Saldot på ett försvunnet resekort kan överföras till ett nytt resekort mot en inlösnings- och en handläggningsavgift. Inlösningsavgiften ersätts inte

Rekommendera