Rutten för linje 702

Rutten för linje 702

Åbo - Pikis (110-väg)

ÅBO, BUSSTATIONEN – Västerlånggatan  – Aningaisgatan – Dombron – Nylandsgatan – Nylandsvägen – Helsingintie – PIKIS (110-väg) –

Bussarna åker till Pemar / Sagu / Kimito / Dalsbruk.

702 Pikis - Åbo (110-väg)

PIKIS – Helsingintie – Nylandsvägen – Nylandsgatan – Dombron  – Aningaisgatan – Eriksgatan – Brahegatan – Västerlånggatan  – ÅBO, BUSSTATIONEN

Bussarna åker från Pemar / Sagu / Kimito / Dalsbruk.

Rutten för linje 702 på guidekartan

Rekommendera